Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať

v pondelok, 12. mája 2014 od 9:00 hod

na tradičnom mieste, v budove Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej ul. 33 v Bratislave.

Kancelária KR