Vážení členovia Komory reštaurátorov,

SNM – Spišské múzeum v Levoči a Spišský dejepisný spolok

Vás vyzývajú k prihláseniu príspevku

na medzinárodnú vedeckú konferenciu Majster Pavol z Levoče,

ktorá sa bude konať v sobotu, 9. decembra 2017 v historickej budove Mestského divadla v Levoči.

Konferencia Majster Pavol 2017