Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prikladáme pozvánku  so srdečným pozvaním kolegov z VŠVU.

Kancelária KR

Pozvánka na Zimný Prieskum 2017 : Invitation to the semester exhibition of students´works