Vážení členovia Komory reštaurátorov,

vážení priatelia Komory reštaurátorov,

do nového roku 2018 Vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia, radosti, osobnej pohody aj pracovných úspechov.

Juraj Puškár

KR-PF 2018