Vážení členovia Komory reštaurátorov,

venujte prosím pozornosť novým informáciám v diskrétnej zone.

Kancelária KR