Vážené členky, vážení členovia, Univerzita v Turíne robí prieskum v rámci programu Tech4Culture(EU Horizon 2020 & Marie Skłodowska-Curie Action Funds).

Cieľom prieskumu je

  • zhromaždiť informácie o súčasných trendoch používania vedeckých nástrojov a zariadení pri práci konzervátorov
  • preveriť u profesionálov, pracujúcich v oblasti konzervovania kultúrneho dedičstva ich rozsah používania vedeckých analýz a technológií v každodennej praxi
  •  na základe záverov z prieskumu formulovať odporúčania pre konzervátorov ohľadom získania najdôležitejších a najvhodnejších nástrojov a zariadení pre ich prácu

Účastníci prieskumu

konzervátori, vedci, architekti, stavební inžinieri, technici, pôsobiaci v oblasti konzervovania kultúrneho dedičstva, zbierkoví kurátori, archeológovia

Účasť

Vaše profesionálne skúsenosti sú cenným poznaím tak pre našu prácu ako aj pre komunitu konzervátorov všeobecne.

Prieskum je v anglickom, francúzskom, talianskom, španielskom, ruskom, arabskom a tureckom jazyku.

Zodpovedanie otázok prieskumu trvá asi 25 minút.

Prieskum nájdete tu : Dotazník prieskumu