Vážení členovia Komory reštaurátorov,

8., 9. a 10. marca 2016 sa uskutočnia semináre na tému sanácie a reštaurovania

v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach poriadané Tubagom a Keim Farben.

Prikladáme pozvánky s programom aj prihlášku.

Kancelária KR

Pozvanka seminare tubag 2016_Bratislava

Pozvanka seminare tubag 2016_Banska Bystrica

Pozvanka seminare tubag 2016_Kosice

Prihlaska na seminar SK