Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo KR Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie 7. marca 2016.

Prikladáme pozvánku s programom zasadnutia.

kancelária KR

KR 053:2016 Pozvanka s programom VZ 07.03.2016