Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny skúšobných senátov pre rok 2016:

v pondelok, 18. apríla 2016 o 9:00h

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr v pondelok, 22. februára 2016

a

v pondelok, 24. októbra 2016 o 9:00h

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr v pondelok v pondelok, 5. septembra 2016.