PF 2022

21. decembra 2021Aktuálne

Ďakujeme pani Mgr.art Ludmile Běťákovej-Zozuľákovej za návrh PFky.

EURÓPSKY DEŇ KONZERVOVANIA-REŠTAUROVANIA a TÝŽDEŇ SOCIÁLNYCH MÉDIÍ od 4.do 10.októbra 2021

24. septembra 2021Aktuálne

Európske dni konzervovania a reštaurovania od 4.októbra do 10.októbra 2021 Drahí kolegovia a priatelia, Európske dni konzervovania a reštaurovania sú príležitosťou na hlbšie poznanie kultúrneho dedičstva, na reflektovanie výziev, spojených so zachovaním jeho materiálnej podstaty a jeho dostupnosťou v meniacom sa svete. Preto chceme otvoriť dvere, za ktorými pracujú konzervátori-reštaurátori v archívoch, múzeách, výskumných pracoviskách, in situ, a tak pomôcť lepšie spoznať … Čítať viac

REŠTAUROVANIE A TECHNICKÉ NORMY EÚ

16. septembra 2021Aktuálne

Technické normy Technickou normou sa rozumie technická špecifikácia prijatá normalizačným orgánom na opakované alebo nepretržité používanie. Vo všeobecnosti ide o dokument majúci charakter dobrovoľného usmernenia, v ktorom sú uvedené technické požiadavky, ktoré má spĺňať výrobok, služba, výrobný proces, postup, systém a metódy ich skúšania. Technické normy nie sú všeobecne záväzné ako sú právne predpisy, napríklad zákon. Avšak ide … Čítať viac

JESENNÝ TERMÍN ŠPECIALIZOVANÝCH REŠTAURÁTORSKÝCH SKÚŠOK A AUTORIZAČNÝCH SKÚŠOK

6. augusta 2021Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 18.októbra 2021. Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 27.septembra 2021 vrátane.     PODMIENKY   Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov   Najneskôr v pondelok … Čítať viac

E.C.C.O. Európska konfederácia organizácií konzervátorov-reštaurátorov

28. júla 2021Aktuálne

Keď sme svedkami nedávnych ničivých povodní v Nemecku, Belgicku, Luxembursku a Rakúsku, cítime hlbokú účasť so všetkými, do osobných a profesionálnych životov ktorých ničivý živel zasiahol. Tieto udalosti nás uisťujú o krehkosti opatrovaného kultúrneho dedičstva, ohrozeného strašnými dôsledkami klimatickej zmeny. Zo srdca si želáme, aby ďaľšie dni bolo lepšie, dúfame, že odstraňovanie škôd začne rýchlo, … Čítať viac

ROZHOVOR S PREDSEDNÍČKOU KOMORY REŠTAURÁTOROV

8. júla 2021Aktuálne

Najviac hlasov zo všetkých kandidátov kandidujúcich do orgánov komory získala aj v posledných voľbách na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14. júna 2021 doterajšia predsedníčka komory Mgr. art. Barbara Davidson ArtD., ktorú následne novozvolené predstavenstvo opätovne zvolilo do funkcie predsedníčky komory aj pre nové funkčné obdobie na roky 2021 až 2023. Zaujímalo nás, ako si vysvetľuje takúto … Čítať viac