Vážené členky, vážení členovia Komory,

do Vašej pozornosti dávame konferenciu o reštaurovaní a konzervovaní umeleckoremeselných predmetov z dreva, ktorú 8. a 9. septembra organizuje Vyšší Odborná škola Brno a RESEARCH & RESTORE. Na konferenciu sa môžete prihlásiť formou registračného formulára do 20.septembra 2023 TU : https://forms.gle/1a6mtfnQc11yCX8K6