Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov vyhlasuje súťaž Cena prof. Karla Veselého 2023. Cieľom súťaže je predstaviť tak Vám ako aj verejnosti to najlepšie, čo ste nedávnom období zreštaurovali a vdýchli tak život kultúrnemu dedičstvu Slovenska.

Podrobnejšie informácie nájdete TU :  Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023

ako aj v Štatúte Ceny prof. Karla Veselého TU : Štatút súťaže ceny KR Prof. Karla Veselého

Prihlášky na súťaž nájdete TU : Prihláška do súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 – INDIVIDUÁLNA

Prihláška do súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 – KOLEKTÍVNA

Tešíme sa na Vaše prihlášky a zaujímavú súťaž.

 

Komora reštaurátorov