Skúšobný senát – MIMORIADNY TERMÍN

11. februára 2014Aktuálne

Vzhľadom na malý záujem o skúšky na pridelenie riadnych osvedčení predstavenstvo KR MIMORIADNE posúva termín jarného konania 41. skúšobného senátu z  24. marca na

pondelok, 9. júna 2014 o 10:00h.

Žiadosti pre tento skúšobný senát je možné podať do pondelka, 7. apríla 2014.   » Čítať viac

OPRAVA POISTNÉ !/Príspevky členov KR v roku 2014

31. decembra 2013Aktuálne

Príspevky členov KR v roku 2014:

Ročný členský príspevok splatný do 31. januára 2014

Reštaurátora 100,00€

Autorizovaného reštaurátora 130,00€

Spolupracujúcej osoby 50,00€

1%-ný odvodový príspevok – minimálne 30,00€ – splatný do 15. apríla 2014

Poistenie výkonu činnosti splatné do 15. apríla 2014

Fyzické osoby 23,00€ alebo 54,00€

Spoločnosti 38,00€  » Čítať viac

Krásne vianočné sviatky, šťastný nový rok 2014

17. decembra 2013Aktuálne

Vážení členovia KR, vážení priatelia, prajeme Vám pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2014. Predstavenstvo KR

Detail nástennej maľby arkiera bratislavského hradu.

V roku 2013 bolo reštaurovanie arkiera (akad. mal. Miroslav Šurin) a kabinetu (akad. soch. Vladimír Višvader) bratislavského hradu ocenené Cenou za reštaurovanie prof. Karla Veselého, udeľovanou Komorou reštaurátorov.

PF 2014  » Čítať viac

Termíny zasadnutí skúšobných senátov KR pre rok 2014

19. novembra 2013Aktuálne

Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny zasadnutí skúšobných senátov pre rok 2014 nasledovne:

41. zasadniutie skúšobného senátu KR v pondelok, 24. marca 2014

    Uzávierka kompletných žiadostí do 24. januára 2014

42. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 27. októbra 2014

    Uzávierka kompletných žiadostí do 27. augusta 2014. 

Kancelária KR, 18.11.2013   » Čítať viac

PREDNÁŠKY na VŠVU

9. októbra 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prednášky, konajúce sa na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Pozývame Vás na prednášky pána prof. Petra Siegla, akad. soch,, na tému: „Princípy reštaurátorskej výuky, uplatňované na Sochárskej reštaurátorskej škole – AVU v Prahe“.

a pána MgA. Davida Blahouta, doktoranda na AVU v Prahe, na tému:

„Reštaurovanie artefaktov zhotovených technikou Commesso in Pietra Dure, a“Výtvarné diela zhotovené technikou Commesso in Pietra Dure v Českej republike“.  » Čítať viac

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 6.11.2013

1. októbra 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, predstavenstvo KR Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v stredu, 6. novembra 2013 od 9:00 na obvyklom mieste, v budove Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej 33 v Bratislave.  » Čítať viac

POZOR! Zmena úradných hodín!

16. septembra 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, upozorňujeme na zmenu úradných hodín:

v stredu, 18. septembra 2013 bude kancelária zatvorená,

vo štvrtok, 19. septembra 2013 bude mať kancelária úradné hodiny ako v stredu.

Ďakujeme za pochopenie!

Kancelária KR   » Čítať viac