Zmeny v poistnom zozname

3. júna 2014Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, rozhodnutím predstavenstva KR bude možné zmeny v zozname poistencov (fyzické osoby aj spoločnosti) realizovať bezplatne v termínoch nadväzujúcich na uskutočnené skúšobné senáty KR, mimo týchto stanovených termínov bude každá zmena spoplatnená čiastkou 18,00EUR. 

Kancelária KR 

   » Čítať viac

Pozvánka/Program valného zhromaždenia 12.5.2014

7. mája 2014Aktuálne

Návrh programu:

  1. 9:00 –9:30 hod. prezentácia
  2. Otvorenie a privítanie členov KR, predseda KR, Mgr. art. Juraj Puškár
  3. Schválenie rokovacieho programu
  4. Správa o činnosti Predstavenstva KR od 06. 11. 2013 podnes a návrh úloh na rok 2014 – predseda KR, Mgr. art. Juraj Puškár a členovia predstavenstva
  5. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Komory reštaurátorov, Článok 3 Valné zhromaždenie, bod 8. Návrh na doplnenie
  6. Informácia o E.C.C.O.
  7.  » Čítať viac

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

11. marca 2014Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať

v pondelok, 12. mája 2014 od 9:00 hod

na tradičnom mieste, v budove Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej ul. 33 v Bratislave.

Kancelária KR   » Čítať viac

Skúšobný senát – MIMORIADNY TERMÍN

11. februára 2014Aktuálne

Vzhľadom na malý záujem o skúšky na pridelenie riadnych osvedčení predstavenstvo KR MIMORIADNE posúva termín jarného konania 41. skúšobného senátu z  24. marca na

pondelok, 9. júna 2014 o 10:00h.

Žiadosti pre tento skúšobný senát je možné podať do pondelka, 7. apríla 2014.   » Čítať viac

OPRAVA POISTNÉ !/Príspevky členov KR v roku 2014

31. decembra 2013Aktuálne

Príspevky členov KR v roku 2014:

Ročný členský príspevok splatný do 31. januára 2014

Reštaurátora 100,00€

Autorizovaného reštaurátora 130,00€

Spolupracujúcej osoby 50,00€

1%-ný odvodový príspevok – minimálne 30,00€ – splatný do 15. apríla 2014

Poistenie výkonu činnosti splatné do 15. apríla 2014

Fyzické osoby 23,00€ alebo 54,00€

Spoločnosti 38,00€  » Čítať viac

Krásne vianočné sviatky, šťastný nový rok 2014

17. decembra 2013Aktuálne

Vážení členovia KR, vážení priatelia, prajeme Vám pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2014. Predstavenstvo KR

Detail nástennej maľby arkiera bratislavského hradu.

V roku 2013 bolo reštaurovanie arkiera (akad. mal. Miroslav Šurin) a kabinetu (akad. soch. Vladimír Višvader) bratislavského hradu ocenené Cenou za reštaurovanie prof. Karla Veselého, udeľovanou Komorou reštaurátorov.

PF 2014  » Čítať viac

Termíny zasadnutí skúšobných senátov KR pre rok 2014

19. novembra 2013Aktuálne

Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny zasadnutí skúšobných senátov pre rok 2014 nasledovne:

41. zasadniutie skúšobného senátu KR v pondelok, 24. marca 2014

    Uzávierka kompletných žiadostí do 24. januára 2014

42. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 27. októbra 2014

    Uzávierka kompletných žiadostí do 27. augusta 2014. 

Kancelária KR, 18.11.2013   » Čítať viac