Aktuálne

Cena prof. Karla Veselého za reštaurovanie – návrhy na nominácie

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo KR Vás opätovne vyzýva, aby ste kancelárii KR zaslali Vaše návrhy na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie ukončené v rokoch 2014 aj v roku 2015.

Kancelária KR dosiaľ eviduje návrhy na ocenenie:

Mgr. art. Štefana Kocku za reštaurovanie rozsiahlej zbierky mortuárií  Stredoslovernského múzea v Banskej Bystrici;

Mgr. art. Tomáša Kucmana a Mgr. art. Petra Koreňa za reštaurovanie románskej rotundy Všetkých svätých  v Dechticiach;

Akad. soch. Dušana Hagaru a Mgr. art. Miroslava Slúku za reštaurovanie Loretánskej kaplnky v Kostole sv. Barbory v Žiline;

Soňu Poórovú za reštaurovanie tapisérie P. P. Rubens: Odovzdávanie odznakov zo zbierky SNM.

Kancelária Komory reštaurátorov

16. augusta 2016|

Výzva

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vás vyzýva, aby ste na komunikáciu s Komorou reštaurátorov využívali iba emailovú adresu komora@restauro.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Predstavenstvo KR

21. júla 2016|

Uzávierka žiadostí do skúšobného senátu 24. októbra 2016 je 5. septembra 2016

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

skúšobný senát sa uskutoční v pondelok, 24. októbra 2016 o 9:00hod.

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr v pondelok v pondelok, 5. septembra 2016.

kancelária KR

21. júla 2016|

XV. medzinárodný seminár o reštaurovaní, Hotel Thermal Štúrovo, 28. – 30. september 2016

Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

Komora reštaurátorov a Obec reštaurátoerov Slovenska Vás srdečne pozýva na XV. medzinárodný seminár o reštaurovaní, ktorý sa bude konať v hoteli Thermal v Štúrove v dňoch 28. – 30. septembra 2016.

Prikladáme pozvánku a prihlášku na seminár.

Tešíme sa na stretnutie.

Predstavenstvo KR

Pozvvanka XV.seminar STUROVO 28.-30.09.2016

PRIHLASKA STUROVO 28.-30.9.2016

 

21. júla 2016|

Konferencia Bardkontakt 2016, 23. – 24. augusta 2016

Vážení členovia Komory reštaurátorov,
organizačný výbor konferencie Vás pozýva Vás na tohtoročnú konferenciu Bardkontakt 2016 na tému Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok.
Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: http://bardkontakt.wix.com/bardkontakt  .
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
za organizačný výbor konferencie
1. júla 2016|

Aktuálne zo Stretnutia prezidentov E.C.C.O.

Deklarácia z Berlína prijatá na Stretnutí prezidentov organizácií E.C.C.O. 6. júna 2016 v Berlíne.
Declaration_of_Berlin_with_participants
Deklarácia z Berlína

28. júna 2016|