Aktuálne

VŠVU – Pozvánka na zimný priekum 2017

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prikladáme pozvánku  so srdečným pozvaním kolegov.

Kancelária KR

Pozvánka na Zimný Prieskum 2017 : Invitation to the semester exhibition of students´works

11. decembra 2017|

MAJSTER PAVOL Z LEVOČE pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

SNM – Spišské múzeum v Levoči a Spišský dejepisný spolok

Vás vyzývajú k prihláseniu príspevku

na medzinárodnú vedeckú konferenciu Majster Pavol z Levoče,

ktorá sa bude konať v sobotu, 9. decembra 2017 v historickej budove Mestského divadla v Levoči.

Konferencia Majster Pavol 2017

26. septembra 2017|

Program XVI. medzinárodného seminára o reštaurovaní, Hotel Bránica 27. – 29. 9. 2017

Vážení členovia Obce reštaurátorov Slovenska, Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

prikladáme definitívny program tohoročného seminára.

Tešíme sa na stretnutie!

Predstavenstvo ORS a KR

PROGRAM SEMINÁRA 2017

25. septembra 2017|

Žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR prijímame do 11. septembra 2017!

48. zasadnutie Skúšobného senátu KR

48. zasadnutie skúšobného senátu KR sa bude konať v pondelok, 23. októbra 2017.

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok v pondelok, 11. septembra 2017.

22. augusta 2017|

Kancelária zatvorená 3. – 4. augusta 2017

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

kancelária KR bude v dňoch 3. a 4. augusta 2017 zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie.

Predstavenstvo KR

2. augusta 2017|

XVI. medzinárodný seminár o reštaurovaní, hotel Bránica 27.–29. 9. 2017 – prihlášky do stredy, 30.8.2017!

Vážení členovia Komory reštaurátorov, Obce reštaurátorov, vážení priatelia,

opätovne pripravujeme na koniec septembra medzinárodný seminár o reštaurovaní (prihlášku prikladáme) a dúfame, že budete mať záujem prezentovať na seminári Vaše realizácie.

Prosím pošlite kancelárii názov prednášky a 3-4 obrazové prílohy k Vami navrhovanej prednáške.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Kancelária KR

ORS+KR: Prihlaska XVI.seminar 27.-29.09.2017

2. augusta 2017|