Aktuálne

Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša

Galamboš pozvánka

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

pozývame Vás na výstavu reštaurátorskej tvorby kolegu, Ivana Galamboša v Mestskom múzeu a galérii Holíč.

Predstavenstvo KR

7. júna 2017|

Pozvánka na seminár “Povrchové úpravy kameňa”

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

zverejňujeme pozvánku na seminár, organizovaný Spoločnosťou  pre technológiu ochrany pamiatok – STOP, ktorý sa uskutoční 15. júna 2017  v Prahe.

Kancelária KR

Pozvanka Povrchove upravy kamene 15.06.2017

31. mája 2017|

48. zasadnutie Skúšobného senátu KR

48. zasadnutie skúšobného senátu KR sa bude konať v pondelok, 23. októbra 2017.

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok v pondelok, 11. septembra 2017.

29. mája 2017|

Výsledky 47. skúšobného senátu Komory reštaurátorov zo dňa 10. apríla 2017

Na 47. zasadnutí 10. apríla 2017 Skúšobný senát Komory reštaurátorov udelil

 Mgr. art. Jurajovi Puškárovi autorizačné osvedčenie na špecializáciu S9–reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Mgr. art. Štefanovi Siváňovi osvedčenie na špecializáciu S9–reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Mgr. art. Monike Brinckovej osvedčenie na špecializáciu M3 – reštaurovanie závesného obrazuna plátne, alebo inom nosiči;

Mgr. art. Jurajovi Puškárovi dočasné osvedčenie na špecializáciu S1 – reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru.

Novej členke Komory reštaurátorov:

Mgr. art. Kataríne Urbanovej osvedčenie na špecializáciu M3 – reštaurovanie závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči.

Predstavenstvo Komory reštaurátorov dňa 10. apríla 2016 potvrdilo výsledky Skúšobného senátu KR.

21. apríla 2017|

Valné zhromaždenie

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

valné zhromaždenie KR sa uskutoční v pondelok, 24. apríla 2017 od 9:00hod

na tradičnom mieste – vo veľkej zasadačke budovy ÚVS na Bárdošovej ulici 33 v Bratislave.

Pozvánku s programom prikladáme.

Tešíme sa na stretnutie!

Predstavenstvo KR

Pozvanka & program VZ 24.04.2017

15. marca 2017|

Zborník prednášok zo XIV. Medzinárodného seminára o reštaurovaní, Bratislava 2015

Vážení členovia Obce reštaurátorov Slovenska a Komory reštaurátorov,

v decembri 2016 bol vyskladnený Zborník prednášok z bratislavského seminára.

V kancelárii KR sú zborníky k dispozícii.

24. januára 2017|