Aktuálne

Platby v roku 2017

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

naďalej pri všetkých platbách platí:

– je potrebné uviesť Váš variabilný symbol – číslo z “malého” osvedčenia o členstve;

– pokiaľ poplatky hradíte vkladom na účet Komory reštaurátorov, je potrebné ku každému vkladu priplatiť 1,50€.

Členské pre rok 2017 – výška aj splatnosť do 31. januára 2017 zostávajú nezmenené:

130,00€ – autorizovaní reštaurátori,

  50,00€ – spolupracujúce osoby a reštaurátorky na materskej dovolenke (nevykonávajúce rešt. činnosť)

100,00€ – riadni členovia;

1% za rok 2016 : minimálna výška 30,00€, splatnosť do 15. apríla 2017;

poistné 17.7.2017 – 16.7.2018 : splatnosť do 15. apríla 2017. Výška zostáva nezmenená – 23,00€ alebo 54,00€. Poistné za s.r.o.–  38,00€.

Penalizácia oneskorených platieb tiež zostáva na 10% mesačne z dlžnej sumy.

22. decembra 2016|

Pokojné Vianoce a PF 2017

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vám praje pokojné a šťastné Vianoce a veľa zdravia, radosti, šťastia a pracovných úspechov po celý rok 2017.

kr-pf-2017

22. decembra 2016|

Slávnostné odovzdávanie cien Fénix kultúrna pamiatka roka 2015

pozvanka-fenix-za-rok-2015

5. decembra 2016|

Katedrála sv. Martina v Zichyho paláci už 10. novembra!

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Váš kolega, Doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy svojich fotografií na 1. a 2. poschodí Zichyho paláca.

Kancelária KR

pozvanka_stefan_komorny

8. novembra 2016|

Zasadnutie skúšobného senátu preložené na utorok, 25.októbra 2016

Predseda Skúšobného senátu KR zverejňuje preloženie konania zasadnutia Skúšobného senátu KR

z pondeloka 24.10.2016 na

utorok, 25. októbra 2016

z dôvodu neodkladnej povinnosti niekoľkých členov Skúšobného senátuKR.

Ďakujeme za pochopenie.

Kancelária KR

13. októbra 2016|

Návrh ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom roku kultúrneho dedičstva

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prikladáme adresu s Návrhom Rozhodnutia EP a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva.

kancelária KR

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-543-SK-F1-1.PDF

 

5. septembra 2016|