Aktuálne

Výzva

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vás vyzýva, aby ste na komunikáciu s Komorou reštaurátorov využívali iba emailovú adresu komora@restauro.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Predstavenstvo KR

21. júla 2016|

Uzávierka žiadostí do skúšobného senátu 24. októbra 2016 je 5. septembra 2016

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

skúšobný senát sa uskutoční v pondelok, 24. októbra 2016 o 9:00hod.

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr v pondelok v pondelok, 5. septembra 2016.

kancelária KR

21. júla 2016|

XV. medzinárodný seminár o reštaurovaní, Hotel Thermal Štúrovo, 28. – 30. september 2016

Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

Komora reštaurátorov a Obec reštaurátoerov Slovenska Vás srdečne pozýva na XV. medzinárodný seminár o reštaurovaní, ktorý sa bude konať v hoteli Thermal v Štúrove v dňoch 28. – 30. septembra 2016.

Prikladáme pozvánku a prihlášku na seminár.

Tešíme sa na stretnutie.

Predstavenstvo KR

Pozvvanka XV.seminar STUROVO 28.-30.09.2016

PRIHLASKA STUROVO 28.-30.9.2016

 

21. júla 2016|

Konferencia Bardkontakt 2016, 23. – 24. augusta 2016

Vážení členovia Komory reštaurátorov,
organizačný výbor konferencie Vás pozýva Vás na tohtoročnú konferenciu Bardkontakt 2016 na tému Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok.
Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: http://bardkontakt.wix.com/bardkontakt  .
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
za organizačný výbor konferencie
1. júla 2016|

Aktuálne zo Stretnutia prezidentov E.C.C.O.

Deklarácia z Berlína prijatá na Stretnutí prezidentov organizácií E.C.C.O. 6. júna 2016 v Berlíne.
Declaration_of_Berlin_with_participants
Deklarácia z Berlína

28. júna 2016|

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého v SNM

Výstava mapuje obdobie včasného stredoveku ako jednu z významných etáp pre tvorbu súčasnej európskej kultúrnej identity a snaží sa uplatniť koncept „jednoty v rozmanitosti“, ktorý je mottom Európskej únie od roku 2000. Pracuje s historickým dedičstvom, ku ktorému môžeme pristupovať rôznymi spôsobmi. Na jednej strane ho môžeme „len“ zachovávať, na strane druhej ho môžeme vnímať ako výzvu na diskusiu, ktorá dáva minulosti súčasný zmysel, pričom sa sústreďuje na vzájomné pôsobenie pamäte, identity a miesta. Predstavením včasnostredovekej Európy sa snažíme uviesť strednú Európu do širšieho kontextu a otvoriť diskusiu o nacionalizovanej stereotypnej interpretácii (nielen) slovenskej včasnostredovekej histórie.

17. júna 2016|