Aktuálne

Zasadnutie skúšobného senátu preložené na utorok, 25.októbra 2016

Predseda Skúšobného senátu KR zverejňuje preloženie konania zasadnutia Skúšobného senátu KR

z pondeloka 24.10.2016 na

utorok, 25. októbra 2016

z dôvodu neodkladnej povinnosti niekoľkých členov Skúšobného senátuKR.

Ďakujeme za pochopenie.

Kancelária KR

13. októbra 2016|

Návrh ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom roku kultúrneho dedičstva

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prikladáme adresu s Návrhom Rozhodnutia EP a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva.

kancelária KR

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-543-SK-F1-1.PDF

 

5. septembra 2016|

Cena prof. Karla Veselého za reštaurovanie – návrhy na nominácie

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo KR Vás opätovne vyzýva, aby ste kancelárii KR zaslali Vaše návrhy na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie ukončené v rokoch 2014 aj v roku 2015.

Kancelária KR dosiaľ eviduje návrhy na ocenenie:

Mgr. art. Štefana Kocku za reštaurovanie rozsiahlej zbierky mortuárií  Stredoslovernského múzea v Banskej Bystrici;

Mgr. art. Tomáša Kucmana a Mgr. art. Petra Koreňa za reštaurovanie románskej rotundy Všetkých svätých  v Dechticiach;

Akad. soch. Dušana Hagaru a Mgr. art. Miroslava Slúku za reštaurovanie Loretánskej kaplnky v Kostole sv. Barbory v Žiline;

Soňu Poórovú za reštaurovanie tapisérie P. P. Rubens: Odovzdávanie odznakov zo zbierky SNM.

Kancelária Komory reštaurátorov

16. augusta 2016|

Výzva

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vás vyzýva, aby ste na komunikáciu s Komorou reštaurátorov využívali iba emailovú adresu komora@restauro.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Predstavenstvo KR

21. júla 2016|

Uzávierka žiadostí do skúšobného senátu 24. októbra 2016 je 5. septembra 2016

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

skúšobný senát sa uskutoční v pondelok, 24. októbra 2016 o 9:00hod.

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr v pondelok v pondelok, 5. septembra 2016.

kancelária KR

21. júla 2016|

XV. medzinárodný seminár o reštaurovaní, Hotel Thermal Štúrovo, 28. – 30. september 2016

Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

prikladáme aktualizovaný program XV. medzinárodný seminára o reštaurovaní, ktorý sa bude konať v hoteli Thermal v Štúrove v dňoch 28. – 30. septembra 2016.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Predstavenstvo KR

 

 

rozvrh-time-schedule-sturovo-2016-angl

 

21. júla 2016|