Aktuálne

Výsledky 47. skúšobného senátu Komory reštaurátorov zo dňa 10. apríla 2017

Na 47. zasadnutí 10. apríla 2017 Skúšobný senát Komory reštaurátorov udelil

 Mgr. art. Jurajovi Puškárovi autorizačné osvedčenie na špecializáciu S9–reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Mgr. art. Štefanovi Siváňovi osvedčenie na špecializáciu S9–reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Mgr. art. Monike Brinckovej osvedčenie na špecializáciu M3 – reštaurovanie závesného obrazuna plátne, alebo inom nosiči;

Mgr. art. Jurajovi Puškárovi dočasné osvedčenie na špecializáciu S1 – reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru.

Novej členke Komory reštaurátorov:

Mgr. art. Kataríne Urbanovej osvedčenie na špecializáciu M3 – reštaurovanie závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči.

Predstavenstvo Komory reštaurátorov dňa 10. apríla 2016 potvrdilo výsledky Skúšobného senátu KR.

21. apríla 2017|

Valné zhromaždenie

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

valné zhromaždenie KR sa uskutoční v pondelok, 24. apríla 2017 od 9:00hod

na tradičnom mieste – vo veľkej zasadačke budovy ÚVS na Bárdošovej ulici 33 v Bratislave.

Pozvánku s programom prikladáme.

Tešíme sa na stretnutie!

Predstavenstvo KR

Pozvanka & program VZ 24.04.2017

15. marca 2017|

Zborník prednášok zo XIV. Medzinárodného seminára o reštaurovaní, Bratislava 2015

Vážení členovia Obce reštaurátorov Slovenska a Komory reštaurátorov,

v decembri 2016 bol vyskladnený Zborník prednášok z bratislavského seminára.

V kancelárii KR sú zborníky k dispozícii.

24. januára 2017|

Návrhy na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie ukončené v roku 2016

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vás vyzýva, aby ste kancelárii KR posielali návrhy na udelenie Ceny prof. Veselého za reštaurovanie ukončené v roku 2016.

Návrh musí obsahovať meno reštaurátora – člena KR, presný názov reštaurovanej pamiatky, 4 – 5 fotografií zo stavu pred, počas a po reštaurovaní pamiatky (v rozlíšení 72dpi pre email). Návrhy môžete posielať aj emailom.

Odborná porota Ceny prof. K. Veselého zasadne v septembri t.r. počas seminára o reštaurovaní.

Miesto konania seminára Vám včas oznámime.

Predstavenstvo KR

24. januára 2017|

Termíny zasadnutí skúšobného senátu Komory reštaurátorov v roku 2017

Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny skúšobných senátov pre rok 2017:

  • 47. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 10. apríla 2017

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok, 20. februára 2017

a

  • 48. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 23. októbra 2017

           Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok v pondelok, 11. septembra 2017.

24. januára 2017|

Výsledok skúšobného senátu zo dňa 25. októbra 2016

Mgr. art. Jana Križanová, ArtD. pridelené osvedčenie na špecializáciu U3 – Reštaurovanie fotografií;

Mgr. art. Ernest Vajčovec  pridelené dočasné osvedčenie na špecializáciu S9 – Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry. (Odborný garant: doc. Mgr.art. Jana Karpjaková Balážiková);

Nový člen Komory reštaurátorov:

Mgr. art. Roman Tóth  pridelené osvedčenie na špecializáciu S2 – Reštaurovanie drevených  polychrómovaných sôch.

23. januára 2017|