Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

24. januára 2023Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 11. apríla 2023.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do piatku 24. marca 2023 vrátane.  » Čítať viac