Aktuálne

Výsledky volieb a zloženie nových orgánov Komory reštaurátorov

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

v diskrétnej zóne sú umiestnené výsledky volieb z valného zhromaždenia 14. mája 2018

a na verejne prístupnej zóne > O komore > Orgány Komory reštaurátorov

je umiestnené aktualizované zloženie orgánov Komory reštaurátorov.

Kancelária KR

17. mája 2018|

Nový Skúšobný poriadok KR platný od 18. 9. 2018

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

na webovej stránke KR > Legislatíva > Základné dokumenty

je umiestnený aj nový Skúšobný poriadok KR, ktorý bude platný od 18. septebra 2018.

Predstavenstvo KR

10. mája 2018|

Cenník poplatkov platný od 16. 02. 2015

Predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 16. 02. 2015 schválilo poplatky:

  • za znovuvyhotovenie úradnej listiny (osvedčenie o členstve, alebo osvedčenie o pridelených špecializáciach) – 15.00€
  • za výrobu novej pečiatky – 25,00€
  • za potvrdenia o poistení výkonu rešt. činnosti a pridelených osvedčeniach – 5,00€.
10. mája 2018|

Výsledok 49. zasadnutia Skúšobného senátu KR

Na 49. zasadnutí 9. apríla 2018 Skúšobný senát KR pridelil:

Mgr. art. Ľubomírovi Kucovi – osvedčenie na špecializáciu S4 – reštaurovanie drevených architektonických článkov,

akad. soch. Tomášovi Luptákovi – osvedčenie na špecializáciu S9 – reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.

 

Novému členovi Komory reštaurátorov,

Mgr. art. Petrovi Záhorovi osvedčenie na špecializáciu M1 – reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.

10. mája 2018|

Výsledok 48. zasadnutia Skúšobného senátu KR

Na 48. zasadnutí 23. októbra 2017 Skúšobný senát pridelil:

Mgr. Petrovi Gombošovi, akad. mal.-rešt. osvedčenie na špecializáciu M2 – reštaurovanie tabuľovej maľby.

10. mája 2018|

Valné zhromaždenie KR 14. mája 2018 sa uskutoční na Drotárskej ceste 46!

Pozor! Zmena miesta konania valného zhromaždenia!

Pozvanka s programom VZ 14.05.2018

24. apríla 2018|