Aktuálne

Úradovanie kancelárie Komory reštaurátorov

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

v čase od 8.7.2019 do 22.7.2019 bude kancelária Komory reštaurátorov uzatvorená.

Kancelária KR

6. júla 2019|

Pozvánka na výstavu Miroslav Janšto. Príbeh reštaurovania

3. júla 2019|

II. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha,

Vážené kolegyne a kolegovia,

menom Slovenskej národnej knižnice si Vás dovoľujem pozvať na
II. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha,
ktorá sa uskutoční v termíne 31. marca – 02. apríla 2020 v priestoroch sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice na Námestí J. C. Hronského 1 v Martine.

Konferencia je primárne určená pre odborníkov a odbornú verejnosť. Vítaní sú aj študenti stredných a vysokých škôl z oblastí reštaurovania a konzervovania knižných dokumentov.

Na konferencii budú prezentované výsledky so zameraním na:
• konzervátorské a reštaurátorské zásahy,
• reverzibilitu verzus trvalé ošetrenie,
• multidisciplinárnu spoluprácu,
• výskum a nové technológie v oblasti reštaurovania a konzervovania,
• problematiku sprístupňovania a využitia písomného kultúrneho dedičstva.

Svoj záujem o účasť na konferencii prosím potvrďte vyplnením online-prihlášky na adrese http://snk.sk/sk/13-informacie-pre/1394-registracia-2020-registration-2020.html alebo zaslaním vyplnenej prihlášky v pdf formáte (v prílohe) na kontaktnú adresu remesloakniha@snk.sk

Registrácia uchádzačov :
• prezentujúci do 31. decembra 2019,
• účastníci bez príspevku do 30. januára 2020
Ďalšie informácie o konferencii sú k dispozícii na webovej stránke www.snk.sk , otázky posielajte na adresu remesloakniha@snk.sk
Za každé zdieľanie našej konferencie budeme veľmi vďační.

S pozdravom organizačný tím konferencie Remeslo a kniha

Ochrana fondov
Tel.: + 421 43 245 1259

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin http://www.snk.sk/

27. júna 2019|

XXVII. Konferencia s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019

Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na

XXVII. konferenciu s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019

Na tému :

Obnova fasád meštianskeho doma v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí

Dátum konania:

19. – 20. august 2019

Miesto konania:

zasadacia sieň MsZ – MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov
V poradí už XXVII. ročník konferencie Bardkontakt je venovaný na prvý pohľad parciálnej, akoby povrchovej téme zachovania a využívania architektonického dedičstva: otázke obnovy fasád meštianskych domov v historických jadrách. V skutočnosti je to téma veľmi široká, ale najmä komplexná. Fasády ako súčasť obalového plášťa budovy odjakživa plnili dve hlavné funkcie:
– boli reprezentačnou vizitkou majiteľa / užívateľa,
– špecifickou technickou / technologickou úpravou chránili obvodové konštrukcie voči atakom poveternostných udalostí.
Kým vizuálnu stránku fasád môže vnímať každý návštevník verejného priestoru, technické okolnosti sú zrejmé len odborníkom. Aj poruchy fasád laici vnímajú len ako estetický problém, nie ako oslabenie úžitkových alebo prevádzkových kvalít stavby. No, sú to práve technické faktory zhotovenia fasád (a ich podkladných stien), ktoré podmieňujú odolnosť fasády a tým aj trvanlivosť jej vizuálneho pôsobenia.
Prihlášky na konferenciu vrátane krátkej anotácie (do 150 slov) sa zasielajú organizátorom do 1.7.2019 na mailovú adresu: bardkontakt@gmail.com.
Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu je 25,- € (obsahuje náklady na zborník, obedy a večeru na oba dni konferencie). Autori prednášaných príspevkov vložné neplatia.
Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie:
https://bardkontakt.wixsite.com/website
Ak sa konferencie nemôžete zúčastniť, prosím posunte informáciu medzi svojich kolegov.
Vopred Vám ďakujeme.
Tešíme sa na spoluprácu a na stretnutie v Bardejove.
Organizačný tím konferencie

27. júna 2019|

Nové informácie v diskrétnej zóne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

venujte prosím pozornosť novým informáciám v diskrétnej zone.

Kancelária KR

28. mája 2019|

Notre Dame

NotreDame

Naším dedičstvom sme ukotvení vo svete, prihovára sa nám cez príbehy našich životov. Vyžaduje si investície a starostlivosť. Vracia nám to mnohorako nad rámec nášho vkladu.

E.C.C.O. vedie každodenný dialóg o hodnote kultúrneho dedičstva, o potrebe chrániť ho a starať sa oň. Starostlivosťou o materiálnu stránku kultúrneho dedičstva chránime jeho nehmotnú povahu a emocionálny význam.

Skutočnú hodnotu dedičstva v ľudskom ponímaní prežívame akútne a fyzicky keď sme svedkami škody a straty práve zažitej v Notre Dame.

Poškodenie hmoty budovy je jednou z tém, ktoré práve prežívame. Áno, možno Notre Dame môže byť zrekonštruovaná a prestavaná, ale je to potenciál 800 rokov kontinuálnej histórie, reprezentovanej tým istým materiálom; jeho kamene, trámy a obsah sú dôvodom, že všetci z nás pociťujeme skutočný zármutok nad jeho stratou. Je to kultúrna trauma pre Francúzsko a zvyšok sveta, pretože strácame budovu, ktorá zaznamenala renesanciu, reformáciu, revolúcie a dve strašné svetové vojny. Naše poznanie Notre Dame ako autentického svedka tejto histórie, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, ovplyvňuje etiku, zásady a postupy konzervovania a reštaurovania katedrály, keďže v procese starostlivosti je zámerom zachovať jej kultúrne posolstvo a pamiatkový potenciál. Je to prístup, ktorý bude potrebný na zachovanie toho, čo môže byť zachránené z ohňa a rozhodujúce pre regeneráciu Notre Dame do budúcnosti.

17. apríla 2019|