Predĺženie uzávierky a vyhodnotenia súťaže Cena prof. Veselého 2022

31. mája 2022Aktuálne

Vážené členky a členovia Komory reštaurátorov,

Dovoľujeme si Vás informovať, že uzávierka prijímania prihlášok do súťaže Cena prof. Karla Veselého je predĺžená do 30. septembra 2022 vrátane a termín vyhodnotenia prihlášok je predĺžený do 31. októbra 2022 vrátane.

Kancelária Komory reštaurátorov

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

21. apríla 2022Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

sme radi, že po dlhšej odmlke, spôsobenej najmä pandémiou COVID – 19, môžeme vyhlásiť nový ročník súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022.

Želáme si, aby súťaž zviditeľnila najlepšie reštaurátorské realizácie na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska.

Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie.

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

21. apríla 2022Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov vyhlasuje nový ročník súťaže o Cenu prof. Karla Veselého 2022.

Naším cieľom je zviditeľnenie najlepších reštaurátorských realizácií členov Komory na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska.

Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie. Tešíme sa na Vaše prihlášky.

Odsudzujeme vojnu na Ukrajine

8. marca 2022Aktuálne

Rozhodne odsudzujeme agresiu voči Ukrajine, sme proti vraždeniu

jej občanov a jej  obyvateľov. Odmietame ničenie kultúrneho dedičstva Ukrajiny, ukrajinských miest a dedín.

Odmietame surový zásah do územnej celistvosti a nezávislosti nášho blízkeho suseda.

 

Komora reštaurátorov

Stanovisko E.C.C.O. k vojne na Ukrajine

8. marca 2022Aktuálne

V mene komunity E.C.C.O. chce jej výbor vyjadriť svoju absolútnu podporu všetkým, ktorí trpia škodami spôsobenými touto vojnou.

Ako konzervátori-reštaurátori sa domnievame, že obrana a ochrana rozmanitosti európskeho kultúrneho dedičstva znamená rešpektovať jedinečnú identitu každého spoločenstva, jeho tradície a hodnoty, brániť slobodu prejavu a spôsob života a žiť ako rešpektujúci, demokratický a humanistický občan.

Naše srdcia a myšlienky sú s ukrajinským ľudom a všetkými, ktorí odsudzujú tieto vojnové činy a násilie.

Grantová výzva Európskej komisie v rámci programu HORIZON EUROPE

9. februára 2022Aktuálne

Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/695

z 28. apríla 2021, ktorým bol zriadený program HORIZON EUROPE – rámcový program pre výskum a inovácie, Európska komisia 20.januára 2022 zverejnila grantovú výzvu

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08 pod názvom Náprava vplyvov klimatickej zmeny a prírodných faktorov na kultúrne dedičstvo.

Predložené projekty by mali doručiť najmä nasledovné očakávané výsledky :

·         Prispeť k zachovaniu a ochrane európskeho kultúrneho dedičstva pred vplyvmi klimatickej zmeny a živelných katastrof…

·         Navrhnúť a validovať inovatívne a udržateľné stratégie ochrany kultúrneho dedičstva pred vplyvmi klimatickej zmeny,

Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

20. januára 2022Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 5. apríla 2022.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do utorka 15. marca 2022 vrátane.

 

 

PODMIENKY

Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov

 

Najneskôr v utorok 15. marca 2022 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

·         vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo,