Medzinárodný seminár o reštaurovaní – ZÁHORIE 2019

20. augusta 2019Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov, Srdečne Vás pozývame na Medzinárodný seminar o reštaurovaní – ZÁHORIE 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. Októbra v Skalici a v Holíči. Podrobnosti nájdete v priloženom programe. S pozdravom Komora reštaurátorov Prihlaska na seminar PSBD

Možnosť stále sa prihlásiť na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok.

8. augusta 2019Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov a vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov, opätovne zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 7. októbra 2019. Uzávierka pre podanie prihlášok bola predĺžená do pondelka 26. augusta 2019. PODMIENKY Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov Najneskôr do pondelka … Čítať viac

II. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha,

27. júna 2019Aktuálne

Vážené kolegyne a kolegovia, menom Slovenskej národnej knižnice si Vás dovoľujem pozvať na II. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha, ktorá sa uskutoční v termíne 31. marca – 02. apríla 2020 v priestoroch sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice na Námestí J. C. Hronského 1 v Martine. Konferencia je primárne určená pre odborníkov a odbornú verejnosť. … Čítať viac

XXVII. Konferencia s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019

27. júna 2019Aktuálne

Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na XXVII. konferenciu s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019 Na tému : Obnova fasád meštianskeho doma v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí Dátum konania: 19. – 20. august 2019 Miesto konania: zasadacia sieň MsZ – MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov V … Čítať viac

Notre Dame

17. apríla 2019Aktuálne

Naším dedičstvom sme ukotvení vo svete, prihovára sa nám cez príbehy našich životov. Vyžaduje si investície a starostlivosť. Vracia nám to mnohorako nad rámec nášho vkladu. E.C.C.O. vedie každodenný dialóg o hodnote kultúrneho dedičstva, o potrebe chrániť ho a starať sa oň. Starostlivosťou o materiálnu stránku kultúrneho dedičstva chránime jeho nehmotnú povahu a emocionálny význam. … Čítať viac

Poistné na obdobie 2019/2020

10. apríla 2019Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov, Dovoľujem si Vás upozorniť, že poistné na obdobie 17.07.2019 – 16.07.2020 je splatné v utorok 30. apríla 2019. Výška poistného je: pre SZČO 23,- EUR alebo 54,- EUR, pre právnickú osobu 38,- EUR Pri jeho úhrade prosím uveďte ako variabilný symbol číslo, pod ktorým ste zapísaní v zozname členov … Čítať viac

Odvodový príspevok 1 %

28. marca 2019Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov, Dovoľujem si Vás upozorniť, že odvodový príspevok 1 % z Vašej podnikateľskej činnosti (minimálne 30 EUR) je splatný v pondelok 15. Apríla 2019. Pri jeho úhrade prosím uveďte ako variabilný symbol číslo, pod ktorým ste zapísaní v zozname členov Komory reštaurátorov. Nekombinujte prosím túto platbu so žiadnymi inými úhradami. … Čítať viac