Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

21. apríla 2022Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov, sme radi, že po dlhšej odmlke, spôsobenej najmä pandémiou COVID – 19, môžeme vyhlásiť nový ročník súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022. Želáme si, aby súťaž zviditeľnila najlepšie reštaurátorské realizácie na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska. Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie. Tešíme sa na Vaše prihlášky Komora … Čítať viac

Odsudzujeme vojnu na Ukrajine

8. marca 2022Aktuálne

Rozhodne odsudzujeme agresiu voči Ukrajine, sme proti vraždeniu jej občanov a jej  obyvateľov. Odmietame ničenie kultúrneho dedičstva Ukrajiny, ukrajinských miest a dedín. Odmietame surový zásah do územnej celistvosti a nezávislosti nášho blízkeho suseda.   Komora reštaurátorov

Stanovisko E.C.C.O. k vojne na Ukrajine

8. marca 2022Aktuálne

V mene komunity E.C.C.O. chce jej výbor vyjadriť svoju absolútnu podporu všetkým, ktorí trpia škodami spôsobenými touto vojnou. Ako konzervátori-reštaurátori sa domnievame, že obrana a ochrana rozmanitosti európskeho kultúrneho dedičstva znamená rešpektovať jedinečnú identitu každého spoločenstva, jeho tradície a hodnoty, brániť slobodu prejavu a spôsob života a žiť ako rešpektujúci, demokratický a humanistický občan. Naše … Čítať viac

Grantová výzva Európskej komisie v rámci programu HORIZON EUROPE

9. februára 2022Aktuálne

Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, ktorým bol zriadený program HORIZON EUROPE – rámcový program pre výskum a inovácie, Európska komisia 20.januára 2022 zverejnila grantovú výzvu HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08 pod názvom Náprava vplyvov klimatickej zmeny a prírodných faktorov na kultúrne dedičstvo. Predložené projekty by mali doručiť najmä nasledovné očakávané výsledky : … Čítať viac

Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

20. januára 2022Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 5. apríla 2022. Uzávierka pre podanie prihlášok je do utorka 15. marca 2022 vrátane.     PODMIENKY Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov   Najneskôr v … Čítať viac

Podávanie prihlášok do súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix

30. decembra 2021Aktuálne

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Nadáciou SPP a RTVS vyhlásili už 15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Majitelia obnovených alebo zreštaurovaných národných kultúrnych pamiatok majú možnosť do termínu 15. januára 2022 podať prihlášku do súťaže. Všetky informácie o súťaži a jej podmienkach, o obsahu a spôsobe predkladania prihlášok sú dostupné na webovej stránke www.kpr-fenix.sk.

PF 2022

21. decembra 2021Aktuálne

Ďakujeme pani Mgr.art Ludmile Běťákovej-Zozuľákovej za návrh PFky.

EURÓPSKY DEŇ KONZERVOVANIA-REŠTAUROVANIA a TÝŽDEŇ SOCIÁLNYCH MÉDIÍ od 4.do 10.októbra 2021

24. septembra 2021Aktuálne

Európske dni konzervovania a reštaurovania od 4.októbra do 10.októbra 2021 Drahí kolegovia a priatelia, Európske dni konzervovania a reštaurovania sú príležitosťou na hlbšie poznanie kultúrneho dedičstva, na reflektovanie výziev, spojených so zachovaním jeho materiálnej podstaty a jeho dostupnosťou v meniacom sa svete. Preto chceme otvoriť dvere, za ktorými pracujú konzervátori-reštaurátori v archívoch, múzeách, výskumných pracoviskách, in situ, a tak pomôcť lepšie spoznať … Čítať viac

JESENNÝ TERMÍN ŠPECIALIZOVANÝCH REŠTAURÁTORSKÝCH SKÚŠOK A AUTORIZAČNÝCH SKÚŠOK

6. augusta 2021Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 18.októbra 2021. Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 27.septembra 2021 vrátane.     PODMIENKY   Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov   Najneskôr v pondelok … Čítať viac

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

21. apríla 2022Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov, Komora reštaurátorov vyhlasuje nový ročník súťaže o Cenu prof. Karla Veselého 2022. Naším cieľom je zviditeľnenie najlepších reštaurátorských realizácií členov Komory na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska. Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie. Tešíme sa na Vaše prihlášky. Komora reštaurátorov Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022   … Čítať viac