Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

20. januára 2022Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 5. apríla 2022. Uzávierka pre podanie prihlášok je do utorka 15. marca 2022 vrátane.     PODMIENKY Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov   Najneskôr v … Čítať viac

Podávanie prihlášok do súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix

30. decembra 2021Aktuálne

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Nadáciou SPP a RTVS vyhlásili už 15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Majitelia obnovených alebo zreštaurovaných národných kultúrnych pamiatok majú možnosť do termínu 15. januára 2022 podať prihlášku do súťaže. Všetky informácie o súťaži a jej podmienkach, o obsahu a spôsobe predkladania prihlášok sú dostupné na webovej stránke www.kpr-fenix.sk.

PF 2022

21. decembra 2021Aktuálne

Ďakujeme pani Mgr.art Ludmile Běťákovej-Zozuľákovej za návrh PFky.

EURÓPSKY DEŇ KONZERVOVANIA-REŠTAUROVANIA a TÝŽDEŇ SOCIÁLNYCH MÉDIÍ od 4.do 10.októbra 2021

24. septembra 2021Aktuálne

Európske dni konzervovania a reštaurovania od 4.októbra do 10.októbra 2021 Drahí kolegovia a priatelia, Európske dni konzervovania a reštaurovania sú príležitosťou na hlbšie poznanie kultúrneho dedičstva, na reflektovanie výziev, spojených so zachovaním jeho materiálnej podstaty a jeho dostupnosťou v meniacom sa svete. Preto chceme otvoriť dvere, za ktorými pracujú konzervátori-reštaurátori v archívoch, múzeách, výskumných pracoviskách, in situ, a tak pomôcť lepšie spoznať … Čítať viac

JESENNÝ TERMÍN ŠPECIALIZOVANÝCH REŠTAURÁTORSKÝCH SKÚŠOK A AUTORIZAČNÝCH SKÚŠOK

6. augusta 2021Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 18.októbra 2021. Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 27.septembra 2021 vrátane.     PODMIENKY   Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov   Najneskôr v pondelok … Čítať viac

REŠTAUROVANIE A TECHNICKÉ NORMY EÚ

16. septembra 2021Aktuálne

Technické normy Technickou normou sa rozumie technická špecifikácia prijatá normalizačným orgánom na opakované alebo nepretržité používanie. Vo všeobecnosti ide o dokument majúci charakter dobrovoľného usmernenia, v ktorom sú uvedené technické požiadavky, ktoré má spĺňať výrobok, služba, výrobný proces, postup, systém a metódy ich skúšania. Technické normy nie sú všeobecne záväzné ako sú právne predpisy, napríklad zákon. Avšak ide … Čítať viac