E.C.C.O. a ENCoRE v Bratislave

15. mája 2024Aktuálne

Na pozvanie Komory reštaurátorov sa v Bratislave v čase od 19. do 20. mája 2024 uskutoční zasadnutie výboru, stretnutie prezidentov a valné zhromaždenie Európskej konfederácie konzervátorských-reštaurátorských organizácií (E.C.C.O.)a ich hostí z ďalších krajín. Účasť potvrdili aj zástupcovia Európskej siete pre vzdelávanie konzervátorov-reštaurátorov (ENCoRE).  » Čítať viac

Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

14. februára 2024Aktuálne

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážené členky, vážení členovia členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 9. apríla 2024. Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 25. marca 2024 vrátane.

PODMIENKY

UCHÁDZAČ / UCHÁDZAČKA O ČLENSTVO V KOMORE REŠTAURÁTOROV

Najneskôr v piatok 22. marca 2024 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

· vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo,  » Čítať viac

Cena prof. Karla Veselého 2023 – nominácie v kategórii PLOCHA

21. novembra 2023Aktuálne

Odborná porota súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 nominovala v kategórii PLOCHA

  • Reštaurovanie interiéru a exteriéru rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne (Reštaurátori Mgr. art. Michal Pleidel, Mgr. art. Andrej Krchňák, Mgr. art. Tomáš Kružlík, Miroslav Šurin, akad. mal.)
  • Reštaurovanie liturgickej barokovej zástavy zo Zborova (Reštaurátorka Mgr. art. Ludmila Zozuľáková)
  • Reštaurovanie dvoch z 13 obrazov Kalvárie v Modrom Kameni (Reštaurátor Mgr. art. Štefan Kocka)

» Čítať viac

Cena prof. Karla Veselého 2023 – nominácie v kategórii PRIESTOR

21. novembra 2023Aktuálne

Odborná porota súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 nominovala v kategórii PRIESTOR

  • Reštaurovanie plastiky archankela Michala bojujúceho s drakom (Reštaurátor Stanislav Kožela, akad. soch.)
  • Reštaurovanie Svätostánku so sochárskou výzdobou a obetného stola z rímskokatolíckeho kostola sv. Martina v obci Bošany (Reštaurátor Mgr. art. Martin Mikuláš)
  • Reštaurovanie oltára z kaplnky hradu Ľupča (Reštaurátori Jozef Dorica, akad. Mal, Dušan Hagara, akad. Soch.)

» Čítať viac

Cena prof. Karla Veselého 2023 – nominácie v kategórii FUNKCIA

21. novembra 2023Aktuálne

Odborná porota súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 nominovala v kategórii FUNKCIA

  • Reštaurovanie vybraných predmetov, vyrobených technikou filigrán (Reštaurátor Miloslav Drevo, DiS)
  • Reštaurovanie historickej knižnej väzby – Biblia Kralická šestidílná (Reštaurátor Mgr. Radovan Blaho)
  • Reštaurovanie tlačného snehového pluhu šípového SP 113 (Reštaurátor Mgr. Peter Kallo)

» Čítať viac

Európske dni konzervovania a reštaurovania

1. októbra 2023Aktuálne

  E.C.C.O. je konfederáciou národných organizácií v celej Európe, ktorej poslaním je ochrana kultúrneho dedičstva pre spoločnosť prostredníctvom vysokých štandardov v profesionálnej praxi konzervovania a reštaurovania. Pre E.C.C.O. je oslava Európskych dní konzervovania a reštaurovania v odkaze EYCH2018 (Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018) príležitosťou na zvýšenie povedomia o hodnotných výsledkoch, ktoré môže konzervovanie a reštaurovanie poskytnúť … Čítať viac