Ubezpečujeme Vás

23. marca 2023Aktuálne

Komora reštaurátorov v súvislosti s požiarom v Banskej Štiavnici ubezpečuje verejnosť, že Slovenská republika disponuje dostatočným počtom profesionálnych reštaurátorov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sú schopní odborným spôsobom ošetriť formou konzervovania  » Čítať viac

Komora reštaurátorov ponúka pomoc Banskej Štiavnici

21. marca 2023Aktuálne

Mimoriadna udalosť požiaru v Banskej Štiavnici z uplynulého víkendu v negatívnom zmysle veľmi zasiahla celý reštaurátorský stav, ktorý je z tejto udalosti zhrozený. Komora reštaurátorov združujúca vysoko kvalifikovaných reštaurátorov, ktorí majú bohaté skúsenosti a prax aj pri odstraňovaní následkov požiaru na národných kultúrnych pamiatkach a na zbierkových predmetoch zbierkotvorných inštitúcií, sa preto rozhodla, že ponúkne súčinnosť dotknutým vlastníkom národných kultúrnych pamiatok a správcom zbierkových predmetov z Banskej Štiavnice. V prípade záujmu o poskytnutie tejto súčinnosti je možné kontaktovať Komoru reštaurátorov prostredníctvom mailu na e-mailovú adresu komora@restauro.sk  » Čítať viac

Európski remeselníci a konzervátori-reštaurátori kultúrneho dedičstva

7. marca 2023Aktuálne

MADINEUROPE je platforma pod záštitou UNESCO, združujúca viac ako 1.500 remeselníkov, profesionálnych konzervátorov a reštaurátorov z krajín Európskej Únie a Veľkej Británie. Spája profesionálov, záujemcov o ich prácu, kultúrne inštitúcie, organizuje školenia, workshopy, konferencie, informuje o pracovných ponukách v zahraničí. Zaregistrujte sa a získate tak exkluzívny prístup k branžovým informáciám z celej Európy. Viac o téme TU : http://madineurope.eu/en/home/

 

   » Čítať viac

Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

24. januára 2023Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 11. apríla 2023.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do piatku 24. marca 2023 vrátane.  » Čítať viac

24. apríla 2023Aktuálne

Zborník zo Seminára 2019

 

  • Umeleckohistorické pamiatky na Záhorí
  • Trojičný stĺp v Šaštíne
  • Reštaurovanie Barokového stĺpa sv. Jána Nepomuckého v areáli pútnického miesta v Marianke
  • Reštaurovanie kamennej balustrády v areáli kaštieľa v Stupave
  • Polychromie a prezentace kamene
  • Kostel Všech Svatých ve Starých Hvězdlicích
  • Metodika reštaurovania fasád kostola sv.Alžbety Antiochijskej v Šaštíne-Strážach
  • Kostol sv.Margity Antiochijskej v Kopčanoch
  • Existují výjimky,
  •  » Čítať viac