EURÓPSKY DEŇ KONZERVOVANIA-REŠTAUROVANIA a TÝŽDEŇ SOCIÁLNYCH MÉDIÍ od 4.do 10.októbra 2021

24. septembra 2021Aktuálne

Európske dni konzervovania a reštaurovania od 4.októbra do 10.októbra 2021 Drahí kolegovia a priatelia, Európske dni konzervovania a reštaurovania sú príležitosťou na hlbšie poznanie kultúrneho dedičstva, na reflektovanie výziev, spojených so zachovaním jeho materiálnej podstaty a jeho dostupnosťou v meniacom sa svete. Preto chceme otvoriť dvere, za ktorými pracujú konzervátori-reštaurátori v archívoch, múzeách, výskumných pracoviskách, in situ, a tak pomôcť lepšie spoznať … Čítať viac

JESENNÝ TERMÍN ŠPECIALIZOVANÝCH REŠTAURÁTORSKÝCH SKÚŠOK A AUTORIZAČNÝCH SKÚŠOK

6. augusta 2021Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 18.októbra 2021. Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 27.septembra 2021 vrátane.     PODMIENKY   Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov   Najneskôr v pondelok … Čítať viac

REŠTAUROVANIE A TECHNICKÉ NORMY EÚ

16. septembra 2021Aktuálne

Technické normy Technickou normou sa rozumie technická špecifikácia prijatá normalizačným orgánom na opakované alebo nepretržité používanie. Vo všeobecnosti ide o dokument majúci charakter dobrovoľného usmernenia, v ktorom sú uvedené technické požiadavky, ktoré má spĺňať výrobok, služba, výrobný proces, postup, systém a metódy ich skúšania. Technické normy nie sú všeobecne záväzné ako sú právne predpisy, napríklad zákon. Avšak ide … Čítať viac

E.C.C.O. Európska konfederácia organizácií konzervátorov-reštaurátorov

28. júla 2021Aktuálne

Keď sme svedkami nedávnych ničivých povodní v Nemecku, Belgicku, Luxembursku a Rakúsku, cítime hlbokú účasť so všetkými, do osobných a profesionálnych životov ktorých ničivý živel zasiahol. Tieto udalosti nás uisťujú o krehkosti opatrovaného kultúrneho dedičstva, ohrozeného strašnými dôsledkami klimatickej zmeny. Zo srdca si želáme, aby ďaľšie dni bolo lepšie, dúfame, že odstraňovanie škôd začne rýchlo, … Čítať viac

ROZHOVOR S PREDSEDNÍČKOU KOMORY REŠTAURÁTOROV

8. júla 2021Aktuálne

Najviac hlasov zo všetkých kandidátov kandidujúcich do orgánov komory získala aj v posledných voľbách na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14. júna 2021 doterajšia predsedníčka komory Mgr. art. Barbara Davidson ArtD., ktorú následne novozvolené predstavenstvo opätovne zvolilo do funkcie predsedníčky komory aj pre nové funkčné obdobie na roky 2021 až 2023. Zaujímalo nás, ako si vysvetľuje takúto … Čítať viac

Komora reštaurátorov podala pripomienky k návrhu nového stavebného zákona

27. mája 2021Aktuálne

Dňa 26. mája 2021 skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu nového stavebného zákona pod názvom „zákon o výstavbe“, ktorý má zrušiť a nahradiť doterajší stavebný zákon z roku 1976. Nakoľko problematika stavebného práva sa dotýka aj výkonu povolania reštaurátorov, ktorí vykonávajú profesionálnu činnosť aj na stavbách, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, tak tomuto … Čítať viac

Potreba nástrojov a zariadení pre konzervovanie

24. mája 2021Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia, Univerzita v Turíne robí prieskum v rámci programu Tech4Culture(EU Horizon 2020 & Marie Skłodowska-Curie Action Funds). Cieľom prieskumu je zhromaždiť informácie o súčasných trendoch používania vedeckých nástrojov a zariadení pri práci konzervátorov preveriť u profesionálov, pracujúcich v oblasti konzervovania kultúrneho dedičstva ich rozsah používania vedeckých analýz a technológií v každodennej praxi … Čítať viac

Medzinárodná konferencia Heri-Tech Florence 2022

21. mája 2021Aktuálne

Prvý ročník konferencie Heri-Tech Florence sa konal v roku 2018 a organizovala ju Katedra priemysleného inžinierstva Univerzity vo Florencii a Florentský veľtrh o umení a reštaurovaní Zámerom konferencie je vytvoriť synergiu medzi kultúrnym dedičstvom (KD) a novými technológiami. Konferencia zahŕňa množstvo výskumných projektov a výskumníkov z celého sveta a zameriava sa na riešenie problematiky reštaurovania kultúrneho … Čítať viac