Jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

29. júla 2022Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 11. októbra 2022.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 19. septembra 2022 vrátane.

 

 

PODMIENKY

Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov

 

Najneskôr v pondelok 19. septembra 2022 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

·         vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo,

Prezidentka E.C.C.O., pani Elis Marcal navštívila Bratislavu

11. júla 2022Aktuálne

Dňa 8. júla pani Elis Marcal, prezidentka E.C.C.O. pricestovala do Bratislavy, aby v prednáškových priestoroch Mirbachovho paláca prednášala študentom Vysokej školy výtvarných umení – odbor reštaurovanie, o cieľoch,vízii a aktuálnej činnosti E.C.C.O.

Cena Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica pre prof. Vladimíra Úradníčka

21. júna 2022Aktuálne

Dňa 16. júna 2022 vo večerných hodinách sa v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici konalo slávnostné udeľovanie Ceny primátora, Ceny mesta a Čestného občianstva za rok 2021. V kategórii Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica mesto ocenilo prof. Vladimíra Úradníčka, akademického maliara in memoriam. Cenu prevzala predsedníčka Komory reštaurátorov, pani Mgr.art.Barbara Davidson, ArtD.. Podrobnosti o udeľovaní cien nájdete tu :

Predĺženie uzávierky a vyhodnotenia súťaže Cena prof. Veselého 2022

31. mája 2022Aktuálne

Vážené členky a členovia Komory reštaurátorov,

Dovoľujeme si Vás informovať, že uzávierka prijímania prihlášok do súťaže Cena prof. Karla Veselého je predĺžená do 30. septembra 2022 vrátane a termín vyhodnotenia prihlášok je predĺžený do 31. októbra 2022 vrátane.

Kancelária Komory reštaurátorov

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

21. apríla 2022Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

sme radi, že po dlhšej odmlke, spôsobenej najmä pandémiou COVID – 19, môžeme vyhlásiť nový ročník súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022.

Želáme si, aby súťaž zviditeľnila najlepšie reštaurátorské realizácie na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska.

Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie.

Odsudzujeme vojnu na Ukrajine

8. marca 2022Aktuálne

Rozhodne odsudzujeme agresiu voči Ukrajine, sme proti vraždeniu

jej občanov a jej  obyvateľov. Odmietame ničenie kultúrneho dedičstva Ukrajiny, ukrajinských miest a dedín.

Odmietame surový zásah do územnej celistvosti a nezávislosti nášho blízkeho suseda.

 

Komora reštaurátorov

Stanovisko E.C.C.O. k vojne na Ukrajine

8. marca 2022Aktuálne

V mene komunity E.C.C.O. chce jej výbor vyjadriť svoju absolútnu podporu všetkým, ktorí trpia škodami spôsobenými touto vojnou.

Ako konzervátori-reštaurátori sa domnievame, že obrana a ochrana rozmanitosti európskeho kultúrneho dedičstva znamená rešpektovať jedinečnú identitu každého spoločenstva, jeho tradície a hodnoty, brániť slobodu prejavu a spôsob života a žiť ako rešpektujúci, demokratický a humanistický občan.

Naše srdcia a myšlienky sú s ukrajinským ľudom a všetkými, ktorí odsudzujú tieto vojnové činy a násilie.

Grantová výzva Európskej komisie v rámci programu HORIZON EUROPE

9. februára 2022Aktuálne

Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/695

z 28. apríla 2021, ktorým bol zriadený program HORIZON EUROPE – rámcový program pre výskum a inovácie, Európska komisia 20.januára 2022 zverejnila grantovú výzvu

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08 pod názvom Náprava vplyvov klimatickej zmeny a prírodných faktorov na kultúrne dedičstvo.

Predložené projekty by mali doručiť najmä nasledovné očakávané výsledky :

·         Prispeť k zachovaniu a ochrane európskeho kultúrneho dedičstva pred vplyvmi klimatickej zmeny a živelných katastrof…

·         Navrhnúť a validovať inovatívne a udržateľné stratégie ochrany kultúrneho dedičstva pred vplyvmi klimatickej zmeny,

Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

20. januára 2022Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 5. apríla 2022.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do utorka 15. marca 2022 vrátane.

 

 

PODMIENKY

Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov

 

Najneskôr v utorok 15. marca 2022 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

·         vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo,

Podávanie prihlášok do súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix

30. decembra 2021Aktuálne

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Nadáciou SPP a RTVS vyhlásili už 15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix.

Majitelia obnovených alebo zreštaurovaných národných kultúrnych pamiatok majú možnosť do termínu 15. januára 2022 podať prihlášku do súťaže.

Všetky informácie o súťaži a jej podmienkach, o obsahu a spôsobe predkladania prihlášok sú dostupné na webovej stránke www.kpr-fenix.sk.

PF 2022

21. decembra 2021Aktuálne

Ďakujeme pani Mgr.art Ludmile Běťákovej-Zozuľákovej za návrh PFky.

Posledná rozlúčka s Mgr.art. Rosannou Báthoryovou

13. decembra 2021Aktuálne

EURÓPSKY DEŇ KONZERVOVANIA-REŠTAUROVANIA a TÝŽDEŇ SOCIÁLNYCH MÉDIÍ od 4.do 10.októbra 2021

24. septembra 2021Aktuálne

Európske dni konzervovania a reštaurovania od 4.októbra do 10.októbra 2021

Drahí kolegovia a priatelia,

Európske dni konzervovania a reštaurovania sú príležitosťou na hlbšie poznanie kultúrneho dedičstva, na reflektovanie výziev, spojených so zachovaním jeho materiálnej podstaty a jeho dostupnosťou v meniacom sa svete.

JESENNÝ TERMÍN ŠPECIALIZOVANÝCH REŠTAURÁTORSKÝCH SKÚŠOK A AUTORIZAČNÝCH SKÚŠOK

6. augusta 2021Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 18.októbra 2021.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 27.septembra 2021 vrátane.

 

 

PODMIENKY

 

Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov

 

Najneskôr v pondelok 27. septembra 2021 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

    •           vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo
    •           úradne osvedčené vysokoškolské diplomy a úradne overené vysvedčenia o štátnej skúške preukazujúce nadobudnutie vysokoškolského reštaurátorského vzdelania prvého a druhého
      stupňa vo vzdelávacom zariadení so sídlom v členskom štáte Európskej únie,

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

21. apríla 2022Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov vyhlasuje nový ročník súťaže o Cenu prof. Karla Veselého 2022.

Naším cieľom je zviditeľnenie najlepších reštaurátorských realizácií členov Komory na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska.

Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie. Tešíme sa na Vaše prihlášky.