KONFERENCIA O REŠTAUROVANÍ A KONZERVOVANÍ UMELECKOREMESELNÝCH PREDMETOV Z DREVA

4. septembra 2023Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory,

do Vašej pozornosti dávame konferenciu o reštaurovaní a konzervovaní umeleckoremeselných predmetov z dreva, ktorú 8. a 9. septembra organizuje Vyšší Odborná škola Brno a RESEARCH & RESTORE. Na konferenciu sa môžete prihlásiť formou registračného formulára do 20.septembra 2023 TU : https://forms.gle/1a6mtfnQc11yCX8K6

   » Čítať viac

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023

24. augusta 2023Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov vyhlasuje súťaž Cena prof. Karla Veselého 2023. Cieľom súťaže je predstaviť tak Vám ako aj verejnosti to najlepšie, čo ste nedávnom období zreštaurovali a vdýchli tak život kultúrnemu dedičstvu Slovenska.  » Čítať viac

Jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

2. augusta 2023Aktuálne

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážené členky, vážení členovia členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný  termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 16. októbra 2023.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do piatku 15. septembra 2023 vrátane.  » Čítať viac

Ubezpečujeme Vás

23. marca 2023Aktuálne

Komora reštaurátorov v súvislosti s požiarom v Banskej Štiavnici ubezpečuje verejnosť, že Slovenská republika disponuje dostatočným počtom profesionálnych reštaurátorov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sú schopní odborným spôsobom ošetriť formou konzervovania  » Čítať viac

Komora reštaurátorov ponúka pomoc Banskej Štiavnici

21. marca 2023Aktuálne

Mimoriadna udalosť požiaru v Banskej Štiavnici z uplynulého víkendu v negatívnom zmysle veľmi zasiahla celý reštaurátorský stav, ktorý je z tejto udalosti zhrozený. Komora reštaurátorov združujúca vysoko kvalifikovaných reštaurátorov, ktorí majú bohaté skúsenosti a prax aj pri odstraňovaní následkov požiaru na národných kultúrnych pamiatkach a na zbierkových predmetoch zbierkotvorných inštitúcií, sa preto rozhodla, že ponúkne súčinnosť dotknutým vlastníkom národných kultúrnych pamiatok a správcom zbierkových predmetov z Banskej Štiavnice. V prípade záujmu o poskytnutie tejto súčinnosti je možné kontaktovať Komoru reštaurátorov prostredníctvom mailu na e-mailovú adresu komora@restauro.sk  » Čítať viac

Európski remeselníci a konzervátori-reštaurátori kultúrneho dedičstva

7. marca 2023Aktuálne

MADINEUROPE je platforma pod záštitou UNESCO, združujúca viac ako 1.500 remeselníkov, profesionálnych konzervátorov a reštaurátorov z krajín Európskej Únie a Veľkej Británie. Spája profesionálov, záujemcov o ich prácu, kultúrne inštitúcie, organizuje školenia, workshopy, konferencie, informuje o pracovných ponukách v zahraničí. Zaregistrujte sa a získate tak exkluzívny prístup k branžovým informáciám z celej Európy. Viac o téme TU : http://madineurope.eu/en/home/

 

   » Čítať viac

Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

24. januára 2023Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 11. apríla 2023.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do piatku 24. marca 2023 vrátane.  » Čítať viac

24. apríla 2023Aktuálne

Zborník zo Seminára 2019

 

  • Umeleckohistorické pamiatky na Záhorí
  • Trojičný stĺp v Šaštíne
  • Reštaurovanie Barokového stĺpa sv. Jána Nepomuckého v areáli pútnického miesta v Marianke
  • Reštaurovanie kamennej balustrády v areáli kaštieľa v Stupave
  • Polychromie a prezentace kamene
  • Kostel Všech Svatých ve Starých Hvězdlicích
  • Metodika reštaurovania fasád kostola sv.Alžbety Antiochijskej v Šaštíne-Strážach
  • Kostol sv.Margity Antiochijskej v Kopčanoch
  • Existují výjimky,
  •  » Čítať viac