Aktuálne

Žiadosti do jesenného skúšobného senátu/uzávierka 17. septembra od 10:00–12:30hod

Vážení členovia KR, vážení uchádzači o členstvo v KR,

kancelária KR je t.č. zatvorená,

vo veci odovzdania žiadostí do skúšobného senátu volajte prosím 0911 88 11 05.

Kancelária KR

 

31. augusta 2018|

Reštaurovanie budovy rakúskeho parlamentu

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass die Abgabetermine der Ausschreibungen für die Restaurierungsarbeiten am österreichischen Parlamentsgebäude verlängert wurden:

Restaurierung Stein:

https://www.auftrag.at/eTender.aspx?id=1D63367D-E228-417F-90E3-4FC5028A6D89&action=show

Restaurierung Stuccolustro und Stuckmarmor:

https://www.auftrag.at/eTender.aspx?id=D9E4D4B8-A780-4B00-8166-B59DD4853612&action=show

 

Geplante Einzel-Ausschreibungen für denkmalpflegerische Maßnahmen und Abgabetermine für Angebote:

 

– Steinausstattung / Stone Decor:                                                                     07.09.2018

– Stuccolustro & Stuckmarmor / Stucco Lustro & Stuck Marble:                  07.09.2018

– Dekorationsmalerei / Decoration Paintings:                                                 Okt. 2018

– Marouflagen / Marouflages:                                                                           Okt. 2018

– Holzausstattung / Wooden Decor:                                                                  Okt. 2018

– Metallausstattung / Metal Decor:                                                                   Okt. 2018

– Historische Möblierung / Historic Wooden Furniture:                                 Nov. 2018

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an den Vergabeverfahren bzw. über die Weiterleitung dieser Informationen an interessierte Restauratoren.

Mit freundlichen Grüßen

Die Projektsteuerung

 

Kathrin Schedl | Mag.
Projektmanagement
k.schedl@vasko-partner.at
Tel +43 1 32 999 0
www.vasko-partner.at
Ziviltechniker für Bauwesen und Verfahrenstechnik GesmbH
A-1190 Wien Grinzinger Allee 3 | FN 112104 i | UID-Nr.ATU16026306
8. augusta 2018|

Jesenný skúšobný senát

 

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR je v pondelok, 17. septembra 2018;

– I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018;

– II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.

31. júla 2018|

Jesenný skúšobný senát

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR: pondelok, 17. septembra 2018;

  • I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018;
  • II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.
31. júla 2018|

Pozvánka na výstavu LITERA SCRIPTA MANET Ivana Galamboša v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

pozývame Vás na otvorenie výstavy prác Ivana Galamboša

11. júla 2018 o 17:00hod. vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Výstava potrvá do konca júla a vždy v stredu a sobotu sú o 17:00hod autorom komentované prehliadky.

 

I. GALAMBOŠ Pozvánka na výstavu v UKB - Littera Scripta Manet

 

3. júla 2018|

Pozvánka na XXVI. konferenciu Bardkontakt 2018

Vážení členovia Komory reštaurátorov, prikladáme pozvánku na tohoročný Bardkontakt.

Kancelária KR

Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať a vašich členov na

XXVI. konferenciu BARDKONTAKT 2018 na tému Cintoríny a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí. 

Konferencia chce poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu – výmenu skúseností problematike ochrany, údržby, spravovania aj perspektív uplatnenia cintorínov,

pomníkov a pamätníkov v živote obcí: v kontexte zachovania miestnych tradícií, prezentácie hodnôt tohto dedičstva, ale aj možností skvalitnenia života obce či ďalšieho rozvoja miestnych komunít.

Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: http://bardkontakt.wixsite.com/2018 .

20. júna 2018|