Jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

29. júla 2022Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 11. októbra 2022.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 19. septembra 2022 vrátane.

 

 

PODMIENKY

Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov

 

Najneskôr v pondelok 19. septembra 2022 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

·         vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo,

Prezidentka E.C.C.O., pani Elis Marcal navštívila Bratislavu

11. júla 2022Aktuálne

Dňa 8. júla pani Elis Marcal, prezidentka E.C.C.O. pricestovala do Bratislavy, aby v prednáškových priestoroch Mirbachovho paláca prednášala študentom Vysokej školy výtvarných umení – odbor reštaurovanie, o cieľoch,vízii a aktuálnej činnosti E.C.C.O.

Cena Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica pre prof. Vladimíra Úradníčka

21. júna 2022Aktuálne

Dňa 16. júna 2022 vo večerných hodinách sa v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici konalo slávnostné udeľovanie Ceny primátora, Ceny mesta a Čestného občianstva za rok 2021. V kategórii Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica mesto ocenilo prof. Vladimíra Úradníčka, akademického maliara in memoriam. Cenu prevzala predsedníčka Komory reštaurátorov, pani Mgr.art.Barbara Davidson, ArtD.. Podrobnosti o udeľovaní cien nájdete tu :

Predĺženie uzávierky a vyhodnotenia súťaže Cena prof. Veselého 2022

31. mája 2022Aktuálne

Vážené členky a členovia Komory reštaurátorov,

Dovoľujeme si Vás informovať, že uzávierka prijímania prihlášok do súťaže Cena prof. Karla Veselého je predĺžená do 30. septembra 2022 vrátane a termín vyhodnotenia prihlášok je predĺžený do 31. októbra 2022 vrátane.

Kancelária Komory reštaurátorov

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

21. apríla 2022Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

sme radi, že po dlhšej odmlke, spôsobenej najmä pandémiou COVID – 19, môžeme vyhlásiť nový ročník súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022.

Želáme si, aby súťaž zviditeľnila najlepšie reštaurátorské realizácie na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska.

Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie.

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

21. apríla 2022Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov vyhlasuje nový ročník súťaže o Cenu prof. Karla Veselého 2022.

Naším cieľom je zviditeľnenie najlepších reštaurátorských realizácií členov Komory na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska.

Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie. Tešíme sa na Vaše prihlášky.