MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR o REŠTAUROVANÍ – ZÁHORIE 2019

13. septembra 2019Aktuálne

Vážení študenti reštaurovania a absolventi odboru v režime absolventskej praxe. Srdečne Vás pozývame na MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR o REŠTAUROVANÍ – ZÁHORIE 2019. Zoznámite sa s aktuálnymi reštaurátorskými realizáciami. Dozviete sa o rôznych formách metodiky a hľadania „optimálneho“ prístupu k reštaurovaniu. Váš účastnícky poplatok je len 50,-EUR

Medzinárodný seminár o reštaurovaní – ZÁHORIE 2019

20. augusta 2019Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov, Srdečne Vás pozývame na Medzinárodný seminar o reštaurovaní – ZÁHORIE 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. Októbra v Skalici a v Holíči. Podrobnosti nájdete v priloženom programe. S pozdravom Komora reštaurátorov Prihlaska na seminar PSBD

Možnosť stále sa prihlásiť na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok.

8. augusta 2019Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov a vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov, opätovne zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 7. októbra 2019. Uzávierka pre podanie prihlášok bola predĺžená do pondelka 26. augusta 2019. PODMIENKY Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov Najneskôr do pondelka … Čítať viac

II. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha,

27. júna 2019Aktuálne

Vážené kolegyne a kolegovia, menom Slovenskej národnej knižnice si Vás dovoľujem pozvať na II. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha, ktorá sa uskutoční v termíne 31. marca – 02. apríla 2020 v priestoroch sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice na Námestí J. C. Hronského 1 v Martine. Konferencia je primárne určená pre odborníkov a odbornú verejnosť. … Čítať viac

XXVII. Konferencia s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019

27. júna 2019Aktuálne

Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na XXVII. konferenciu s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019 Na tému : Obnova fasád meštianskeho doma v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí Dátum konania: 19. – 20. august 2019 Miesto konania: zasadacia sieň MsZ – MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov V … Čítať viac

Notre Dame

17. apríla 2019Aktuálne

Naším dedičstvom sme ukotvení vo svete, prihovára sa nám cez príbehy našich životov. Vyžaduje si investície a starostlivosť. Vracia nám to mnohorako nad rámec nášho vkladu. E.C.C.O. vedie každodenný dialóg o hodnote kultúrneho dedičstva, o potrebe chrániť ho a starať sa oň. Starostlivosťou o materiálnu stránku kultúrneho dedičstva chránime jeho nehmotnú povahu a emocionálny význam. … Čítať viac