Jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

29. júla 2022Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 11. októbra 2022.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 19. septembra 2022 vrátane.

 

 

PODMIENKY

Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov

 

Najneskôr v pondelok 19. septembra 2022 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

·         vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo,  » Čítať viac

Cena Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica pre prof. Vladimíra Úradníčka

21. júna 2022Aktuálne

Dňa 16. júna 2022 vo večerných hodinách sa v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici konalo slávnostné udeľovanie Ceny primátora, Ceny mesta a Čestného občianstva za rok 2021. V kategórii Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica mesto ocenilo prof. Vladimíra Úradníčka, akademického maliara in memoriam. Cenu prevzala predsedníčka Komory reštaurátorov, pani Mgr.art.Barbara Davidson, ArtD.. Podrobnosti o udeľovaní cien nájdete tu :  » Čítať viac