Cena Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica pre prof. Vladimíra Úradníčka

21. júna 2022Aktuálne

Dňa 16. júna 2022 vo večerných hodinách sa v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici konalo slávnostné udeľovanie Ceny primátora, Ceny mesta a Čestného občianstva za rok 2021. V kategórii Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica mesto ocenilo prof. Vladimíra Úradníčka, akademického maliara in memoriam. Cenu prevzala predsedníčka Komory reštaurátorov, pani Mgr.art.Barbara Davidson, ArtD.. Podrobnosti o udeľovaní cien nájdete tu :  » Čítať viac

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

21. apríla 2022Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

sme radi, že po dlhšej odmlke, spôsobenej najmä pandémiou COVID – 19, môžeme vyhlásiť nový ročník súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022.

Želáme si, aby súťaž zviditeľnila najlepšie reštaurátorské realizácie na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska.

Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie.  » Čítať viac

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

21. apríla 2022Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov vyhlasuje nový ročník súťaže o Cenu prof. Karla Veselého 2022.

Naším cieľom je zviditeľnenie najlepších reštaurátorských realizácií členov Komory na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska.

Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie. Tešíme sa na Vaše prihlášky.  » Čítať viac

Odsudzujeme vojnu na Ukrajine

8. marca 2022Aktuálne

Rozhodne odsudzujeme agresiu voči Ukrajine, sme proti vraždeniu

jej občanov a jej  obyvateľov. Odmietame ničenie kultúrneho dedičstva Ukrajiny, ukrajinských miest a dedín.

Odmietame surový zásah do územnej celistvosti a nezávislosti nášho blízkeho suseda.

 

Komora reštaurátorov  » Čítať viac

Stanovisko E.C.C.O. k vojne na Ukrajine

8. marca 2022Aktuálne

V mene komunity E.C.C.O. chce jej výbor vyjadriť svoju absolútnu podporu všetkým, ktorí trpia škodami spôsobenými touto vojnou.

Ako konzervátori-reštaurátori sa domnievame, že obrana a ochrana rozmanitosti európskeho kultúrneho dedičstva znamená rešpektovať jedinečnú identitu každého spoločenstva, jeho tradície a hodnoty, brániť slobodu prejavu a spôsob života a žiť ako rešpektujúci, demokratický a humanistický občan.

Naše srdcia a myšlienky sú s ukrajinským ľudom a všetkými, ktorí odsudzujú tieto vojnové činy a násilie.  » Čítať viac

Grantová výzva Európskej komisie v rámci programu HORIZON EUROPE

9. februára 2022Aktuálne

Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/695

z 28. apríla 2021, ktorým bol zriadený program HORIZON EUROPE – rámcový program pre výskum a inovácie, Európska komisia 20.januára 2022 zverejnila grantovú výzvu

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08 pod názvom Náprava vplyvov klimatickej zmeny a prírodných faktorov na kultúrne dedičstvo.

Predložené projekty by mali doručiť najmä nasledovné očakávané výsledky :

·         Prispeť k zachovaniu a ochrane európskeho kultúrneho dedičstva pred vplyvmi klimatickej zmeny a živelných katastrof…

·         Navrhnúť a validovať inovatívne a udržateľné stratégie ochrany kultúrneho dedičstva pred vplyvmi klimatickej zmeny,  » Čítať viac