Aktuálne

Európsky týždeň reštaurovania 8. –14. 10. 2018 a Európsky deň reštaurátorov 14. 10. 2018

Vážení kolegovia,

tak, ako som už spomínala na VZ KR v máji 2018 a ako ste sa mohli dočítať na webovej stránke http://www.ecco-eu.org/news/news-detail, preklad ktorej som pre vás pripravila,

E.C.C.O. na október naplánovala Európsky týždeň reštaurovania (v európskom ponímaní konzervovania-reštaurovania) 8.- 14. 10. 2018 a na nedeľu 14. 10. Európsky deň reštaurátorov (conservator-restorer).

Je na vás, či túto aktivitu budete zdieľať a svojím aktívnym zapojením ju využijete v prospech zviditeľnenia našej krásnej profesie!

Ak potrebujete asistenciu, obráťte sa na mňa ako delegátku KR pre E.C.C.O. (barbara@davidson.sk).

Barbara Davidson, predsedníčka Komory reštaurátorov

Oslávme Európsky deň reštaurovania

13. septembra 2018|

Pozvánka na výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého“

Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás pozvať na  výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého“, ktorá sa bude konať
od 14. septembra do 9. decembra 2018
v priestoroch Slovenskej národnej galérie vo Zvolene.
10. septembra 2018|

Reštaurovanie budovy rakúskeho parlamentu

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass die Abgabetermine der Ausschreibungen für die Restaurierungsarbeiten am österreichischen Parlamentsgebäude verlängert wurden:

Restaurierung Stein:

https://www.auftrag.at/eTender.aspx?id=1D63367D-E228-417F-90E3-4FC5028A6D89&action=show

Restaurierung Stuccolustro und Stuckmarmor:

https://www.auftrag.at/eTender.aspx?id=D9E4D4B8-A780-4B00-8166-B59DD4853612&action=show

 

Geplante Einzel-Ausschreibungen für denkmalpflegerische Maßnahmen und Abgabetermine für Angebote:

 

– Steinausstattung / Stone Decor:                                                                     07.09.2018

– Stuccolustro & Stuckmarmor / Stucco Lustro & Stuck Marble:                  07.09.2018

– Dekorationsmalerei / Decoration Paintings:                                                 Okt. 2018

– Marouflagen / Marouflages:                                                                           Okt. 2018

– Holzausstattung / Wooden Decor:                                                                  Okt. 2018

– Metallausstattung / Metal Decor:                                                                   Okt. 2018

– Historische Möblierung / Historic Wooden Furniture:                                 Nov. 2018

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an den Vergabeverfahren bzw. über die Weiterleitung dieser Informationen an interessierte Restauratoren.

Mit freundlichen Grüßen

Die Projektsteuerung

 

Kathrin Schedl | Mag.
Projektmanagement
k.schedl@vasko-partner.at
Tel +43 1 32 999 0
www.vasko-partner.at
Ziviltechniker für Bauwesen und Verfahrenstechnik GesmbH
A-1190 Wien Grinzinger Allee 3 | FN 112104 i | UID-Nr.ATU16026306
8. augusta 2018|

Jesenný skúšobný senát

 

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR je v pondelok, 17. septembra 2018;

– I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018;

– II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.

31. júla 2018|

Jesenný skúšobný senát

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR: pondelok, 17. septembra 2018;

  • I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018;
  • II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.
31. júla 2018|

Pozvánka na výstavu LITERA SCRIPTA MANET Ivana Galamboša v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

pozývame Vás na otvorenie výstavy prác Ivana Galamboša

11. júla 2018 o 17:00hod. vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Výstava potrvá do konca júla a vždy v stredu a sobotu sú o 17:00hod autorom komentované prehliadky.

 

I. GALAMBOŠ Pozvánka na výstavu v UKB - Littera Scripta Manet

 

3. júla 2018|