Aktuálne

Jesenný skúšobný senát

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR: pondelok, 17. septembra 2018;

  • I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018;
  • II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.
31. júla 2018|

Pozvánka na výstavu LITERA SCRIPTA MANET Ivana Galamboša v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

pozývame Vás na otvorenie výstavy prác Ivana Galamboša

11. júla 2018 o 17:00hod. vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Výstava potrvá do konca júla a vždy v stredu a sobotu sú o 17:00hod autorom komentované prehliadky.

 

I. GALAMBOŠ Pozvánka na výstavu v UKB - Littera Scripta Manet

 

3. júla 2018|

Pozvánka na XXVI. konferenciu Bardkontakt 2018

Vážení členovia Komory reštaurátorov, prikladáme pozvánku na tohoročný Bardkontakt.

Kancelária KR

Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať a vašich členov na

XXVI. konferenciu BARDKONTAKT 2018 na tému Cintoríny a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí. 

Konferencia chce poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu – výmenu skúseností problematike ochrany, údržby, spravovania aj perspektív uplatnenia cintorínov,

pomníkov a pamätníkov v živote obcí: v kontexte zachovania miestnych tradícií, prezentácie hodnôt tohto dedičstva, ale aj možností skvalitnenia života obce či ďalšieho rozvoja miestnych komunít.

Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: http://bardkontakt.wixsite.com/2018 .

20. júna 2018|

Výsledky volieb a zloženie nových orgánov Komory reštaurátorov

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

v diskrétnej zóne sú umiestnené výsledky volieb z valného zhromaždenia 14. mája 2018

a na verejne prístupnej zóne > O komore > Orgány Komory reštaurátorov

je umiestnené aktualizované zloženie orgánov Komory reštaurátorov.

Kancelária KR

17. mája 2018|

Nový Skúšobný poriadok KR platný od 18. 9. 2018

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

na webovej stránke KR > Legislatíva > Základné dokumenty

je umiestnený aj nový Skúšobný poriadok KR, ktorý bude platný od 18. septebra 2018.

Predstavenstvo KR

10. mája 2018|

Cenník poplatkov platný od 16. 02. 2015

Predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 16. 02. 2015 schválilo poplatky:

  • za znovuvyhotovenie úradnej listiny (osvedčenie o členstve, alebo osvedčenie o pridelených špecializáciach) – 15.00€
  • za výrobu novej pečiatky – 25,00€
  • za potvrdenia o poistení výkonu rešt. činnosti a pridelených osvedčeniach – 5,00€.
10. mája 2018|