Jozef Dorica, akad.mal. pozýva na výstavu reštaurátorských realizácií v Nitrianskej Blatnici

4. júna 2021Aktuálne

 » Čítať viac

Komora reštaurátorov podala pripomienky k návrhu nového stavebného zákona

27. mája 2021Aktuálne

Dňa 26. mája 2021 skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu nového stavebného zákona pod názvom „zákon o výstavbe“, ktorý má zrušiť a nahradiť doterajší stavebný zákon z roku 1976. Nakoľko problematika stavebného práva sa dotýka aj výkonu povolania reštaurátorov, ktorí vykonávajú profesionálnu činnosť aj na stavbách, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, tak tomuto legislatívnemu návrhu sme venovali mimoriadnu pozornosť. Po preštudovaní tohto legislatívneho návrhu sme dospeli k záveru, že je nevyhnutné podať pripomienky.  » Čítať viac

Potreba nástrojov a zariadení pre konzervovanie

24. mája 2021Aktuálne


Vážené členky, vážení členovia, Univerzita v Turíne robí prieskum v rámci programu Tech4Culture(EU Horizon 2020 & Marie Skłodowska-Curie Action Funds).

Cieľom prieskumu je

  • zhromaždiť informácie o súčasných trendoch používania vedeckých nástrojov a zariadení pri práci konzervátorov
  • preveriť u profesionálov, pracujúcich v oblasti konzervovania kultúrneho dedičstva ich rozsah používania vedeckých analýz a technológií v každodennej praxi
  •  na základe záverov z prieskumu formulovať odporúčania pre konzervátorov ohľadom získania najdôležitejších a najvhodnejších nástrojov a zariadení pre ich prácu

Účastníci prieskumu

konzervátori,  » Čítať viac

Medzinárodná konferencia Heri-Tech Florence 2022

21. mája 2021Aktuálne
Prvý ročník konferencie Heri-Tech Florence sa konal v roku 2018 a organizovala ju Katedra priemysleného inžinierstva Univerzity vo Florencii Florentský veľtrh o umení a reštaurovaní Zámerom konferencie je vytvoriť synergiu medzi kultúrnym dedičstvom (KD) a novými technológiami.  » Čítať viac

Fénix – kultúrna pamiatka roka 2018 a 2019

19. mája 2021Aktuálne


Dňa 8.5.2021 RTVS na svojom prvom programovom okruhu odvysielala záznam z udeľovania cien Fénix – kultúrna pamiatka roka(záznam programu môžete vidieť tu: Záznam z udeľovania cien Fénix-kultúrna pamiatka roka )
Odborná porota udelila ceny siedmim kultúrnym pamiatkam(Podrobnosti o ocenených pamiatkach nájdete tu:
Laureáti ocenení v súťaži Kultúrna pamiatka roka
Výsledky celoštátnej súťaže Fénix kultúrna pamiatka roka 2018-2019 )
Na vzkriesení ocenených pamiatok sa podieľali aj títo členovia Komory :
Cena v kategórii Čiastková obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky: Erbová sála v Dessewffyovskom kaštieli vo Finticiach –  » Čítať viac

Zomrel Ladislav Székely, akademický sochár

12. mája 2021Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že pred niekoľkými dňami nás vo veku 73 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega, priateľ Ladislav Székely, akademický sochár.

ČESŤ JEHO PAMIATKE.

 » Čítať viac

Ján Voško – SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

4. mája 2021Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia,

s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že 29.4.2021 v skorých ranných hodinách nás vo veku nedožitých 63 rokov navždy opustil náš kolega Ján Voško.
ČESŤ JEHO PAMIATKE !
 » Čítať viac

Prof. Vladimír Úradníček, Akad.mal.

22. marca 2021Aktuálne

2. januára v tomto roku sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho kolegu, akademického maliara profesora Vladimíra Úradníčka (*2. 1. 1931 – †2.8.2010).

Profesor Vladimír Úradníček patril medzi prvých absolventov oddelenia reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1956. Vo svojej bohatej reštaurátorskej praxi sa venoval prevažne reštaurovaniu nástenných malieb, omietok a historickej architektúry. Od roku 1982 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení kde, s prestávkami,  » Čítať viac

Digitálna technológia a kultúrne dedičstvo – výzvy a problémy

11. februára 2021Aktuálne

E.C.C.O., člen poradného výboru JPICH si Vás dovoľuje informovať, že Francúzska národná výskumná agentúra(ANR), Spoločná programová iniciatíva „Kultúrne dedičstvo a globálna zmena“ (JPI CH) a francúzske Ministerstvo kultúry organizujú interaktívny seminár “Digitálna technológia a kultúrne dedičstvo“. Seminár sa venuje výzvam a problémom, ktorým čelí vedecká obec z hľadiska etických,metodologických, technických a koncepčných aspektov výskumu kultúrneho dedičstva.

Seminár sa koná 11.marca v čase od 13:30 do 18:00 a 12.marca v čase od 9:00 do 12:30

Seminár bude streamovaný live s možnosťou komunikovať s ostatnými účastníkmi a vedúcimi projektov.  » Čítať viac