Medzinárodná konferencia Heri-Tech Florence 2022

21. mája 2021Aktuálne
Prvý ročník konferencie Heri-Tech Florence sa konal v roku 2018 a organizovala ju Katedra priemysleného inžinierstva Univerzity vo Florencii Florentský veľtrh o umení a reštaurovaní Zámerom konferencie je vytvoriť synergiu medzi kultúrnym dedičstvom (KD) a novými technológiami.

Fénix – kultúrna pamiatka roka 2018 a 2019

19. mája 2021Aktuálne


Dňa 8.5.2021 RTVS na svojom prvom programovom okruhu odvysielala záznam z udeľovania cien Fénix – kultúrna pamiatka roka(záznam programu môžete vidieť tu: Záznam z udeľovania cien Fénix-kultúrna pamiatka roka )
Odborná porota udelila ceny siedmim kultúrnym pamiatkam(Podrobnosti o ocenených pamiatkach nájdete tu:
Laureáti ocenení v súťaži Kultúrna pamiatka roka
Výsledky celoštátnej súťaže Fénix kultúrna pamiatka roka 2018-2019 )
Na vzkriesení ocenených pamiatok sa podieľali aj títo členovia Komory :
Cena v kategórii Čiastková obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky: Erbová sála v Dessewffyovskom kaštieli vo Finticiach –

Zomrel Ladislav Székely, akademický sochár

12. mája 2021Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že pred niekoľkými dňami nás vo veku 73 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega, priateľ Ladislav Székely, akademický sochár.

ČESŤ JEHO PAMIATKE.

Ján Voško – SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

4. mája 2021Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia,

s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že 29.4.2021 v skorých ranných hodinách nás vo veku nedožitých 63 rokov navždy opustil náš kolega Ján Voško.
ČESŤ JEHO PAMIATKE !

Prof. Vladimír Úradníček, Akad.mal.

22. marca 2021Aktuálne

2. januára v tomto roku sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho kolegu, akademického maliara profesora Vladimíra Úradníčka (*2. 1. 1931 – †2.8.2010).

Profesor Vladimír Úradníček patril medzi prvých absolventov oddelenia reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1956. Vo svojej bohatej reštaurátorskej praxi sa venoval prevažne reštaurovaniu nástenných malieb, omietok a historickej architektúry. Od roku 1982 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení kde, s prestávkami,

Digitálna technológia a kultúrne dedičstvo – výzvy a problémy

11. februára 2021Aktuálne

E.C.C.O., člen poradného výboru JPICH si Vás dovoľuje informovať, že Francúzska národná výskumná agentúra(ANR), Spoločná programová iniciatíva „Kultúrne dedičstvo a globálna zmena“ (JPI CH) a francúzske Ministerstvo kultúry organizujú interaktívny seminár “Digitálna technológia a kultúrne dedičstvo“. Seminár sa venuje výzvam a problémom, ktorým čelí vedecká obec z hľadiska etických,metodologických, technických a koncepčných aspektov výskumu kultúrneho dedičstva.

Seminár sa koná 11.marca v čase od 13:30 do 18:00 a 12.marca v čase od 9:00 do 12:30

Seminár bude streamovaný live s možnosťou komunikovať s ostatnými účastníkmi a vedúcimi projektov.

Smútočné oznámenie

27. januára 2021Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

so smútkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že nás opustil náš kolega Akad.soch.Bohuš Vilim. Česť jeho pamiatke.

Komora reštaurátorov

Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

21. januára 2021Aktuálne

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 6. apríla 2021.
Uzávierka pre podanie prihlášok je do utorka 2. marca 2021 vrátane.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok sa môže zmeniť, pokiaľ epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID – 19 a opatrenia,

Európske dni konzervovania a reštaurovania 2020

8. októbra 2020Aktuálne

Milí kolegovia a priatelia,
už tretíkrát oslavujeme „Európske dni konzervovania- reštaurovania“ – tentokrát vo virtuálnom móde.
Napriek ťažkostiam a výzvam ktoré nám všetkým priniesol tento rok, radi by sme znovu pozvali rozsiahlu E.C.C.O. komunitu, aby po celej Európe zdieľala svoje pracoviská, kolegov, ktorí ju inšpirujú každý deň, inšpirujúce príklady dobrej profesionálnej praxe vo vašom odbore špecializácie, ako aj relevantnosť našich vedomostí a zručností pri lepšej starostlivosti o naše pamiatky udržateľným a zodpovedným spôsobom.