Aktuálne

Výberové konanie na post riaditeľa Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

Vážení členovia KR,
zverejňujeme výberové konanie na post riaditeľa. GPMB v Liptovskom Mikuláši.
Kancelária KR
komplexné riadenie a zodpovednosť za činnosť organizácie; • zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie;
10. januára 2019|

PF 2019

Vážení kolegovia a priatelia,

v mene predstavenstva KR vám želám úspešný reštaurátorský rok 2019!

Barbara Davidson

Predsedníčka KR

PF19_KomoraR

2. januára 2019|

Platba členského poplatku pre rok 2019

Vážení členovia KR,

splatnosť ročného členského príspevku pre rok 2019 schváleného na valnom zhromaždení KR dňa 14. mája t.r. 

je do 31. januára 2019 nasledovne:

členský príspevok reštaurátora je 150,00EUR,

členský príspevok autorizovaného reštaurátora je 195,00EUR

a členský príspevok spolupracujúcej osoby je 75,00EUR.

Pri úhrade výhradne prevodom na účet KR (IBAN SK95 1100 0000 0026 2674 8124) prosím nezabudnite uviesť Váš variabilný symbol!

Platbu členského nespájajte so žiadnou inou platbou!

 

Kancelária KR

18. decembra 2018|

Seminár o reštaurovaní 2019

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov organizuje seminár o reštaurovaní, zameraný na región Záhoria, ktorý sa uskutoční na jeseň budúceho roku.

Boli by sme radi, aby členovia, ktorí v tomto regióne reštaurovali, dali o sebe vedieť a prihlásili sa so svojimi príspevkami, ktoré by mohli byť začlenené do pripravovanej publikácie a odznieť na seminári (predpokladaný termín 9. – 11. 10. 2019).

Našou ambíciou je propagovanie reštaurovania kultúrnych pamiatok v tomto regióne. Úspech tohto projektu a pokračovanie v ďalších regiónoch bude závisieť aj od aktivity členskej základne.

Realizácia projektu závisí od podpory z grantovej schémy MKSR.

Vaše návrhy i akékoľvek otázky prosím adresujte členovi predstavenstva, Petrovi Šimonovi, ktorý seminár i publikáciu pripravuje.

kontaktná e-mailová adresa: petkosimon@gmail.com

19. novembra 2018|

Európsky týždeň reštaurovania 8. –14. 10. 2018 a Európsky deň reštaurátorov 14. 10. 2018

Vážení kolegovia,

tak, ako som už spomínala na VZ KR v máji 2018 a ako ste sa mohli dočítať na webovej stránke http://www.ecco-eu.org/news/news-detail, preklad ktorej som pre vás pripravila,

E.C.C.O. na október naplánovala Európsky týždeň reštaurovania (v európskom ponímaní konzervovania-reštaurovania) 8.- 14. 10. 2018 a na nedeľu 14. 10. Európsky deň reštaurátorov (conservator-restorer).

Je na vás, či túto aktivitu budete zdieľať a svojím aktívnym zapojením ju využijete v prospech zviditeľnenia našej krásnej profesie!

Ak potrebujete asistenciu, obráťte sa na mňa ako delegátku KR pre E.C.C.O. (barbara@davidson.sk).

Barbara Davidson, predsedníčka Komory reštaurátorov

Oslávme Európsky deň reštaurovania

13. septembra 2018|

Pozvánka na výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého“

Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás pozvať na  výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého“, ktorá sa bude konať
od 14. septembra do 9. decembra 2018
v priestoroch Slovenskej národnej galérie vo Zvolene.
10. septembra 2018|