Národná rada Slovenskej republiky neschválila návrh poslancov na vydanie zákona, na základe ktorého sa mali zriadiť „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“.

4. decembra 2019Aktuálne

Dňa 3. decembra 2019 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovali o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Cieľom tohto návrhu zákona bolo od 1. januára 2020 zriadiť „Štátne … Čítať viac

Nesúhlasné stanovisko Komory reštaurátorov, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov k návrhu poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, na základe ktorého sa majú zriadiť „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“

15. októbra 2019Aktuálne

Na 51. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa začala dnes 15. októbra 2019, má byť prerokovaný aj návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú … Čítať viac

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR o REŠTAUROVANÍ – ZÁHORIE 2019

13. septembra 2019Aktuálne

Vážení študenti reštaurovania a absolventi odboru v režime absolventskej praxe. Srdečne Vás pozývame na MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR o REŠTAUROVANÍ – ZÁHORIE 2019. Zoznámite sa s aktuálnymi reštaurátorskými realizáciami. Dozviete sa o rôznych formách metodiky a hľadania „optimálneho“ prístupu k reštaurovaniu. Váš účastnícky poplatok je len 50,-EUR

Medzinárodný seminár o reštaurovaní – ZÁHORIE 2019

20. augusta 2019Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov, Srdečne Vás pozývame na Medzinárodný seminar o reštaurovaní – ZÁHORIE 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. Októbra v Skalici a v Holíči. Podrobnosti nájdete v priloženom programe. S pozdravom Komora reštaurátorov Prihlaska na seminar PSBD

Možnosť stále sa prihlásiť na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok.

8. augusta 2019Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov a vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov, opätovne zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 7. októbra 2019. Uzávierka pre podanie prihlášok bola predĺžená do pondelka 26. augusta 2019. PODMIENKY Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov Najneskôr do pondelka … Čítať viac

II. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha,

27. júna 2019Aktuálne

Vážené kolegyne a kolegovia, menom Slovenskej národnej knižnice si Vás dovoľujem pozvať na II. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha, ktorá sa uskutoční v termíne 31. marca – 02. apríla 2020 v priestoroch sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice na Námestí J. C. Hronského 1 v Martine. Konferencia je primárne určená pre odborníkov a odbornú verejnosť. … Čítať viac

XXVII. Konferencia s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019

27. júna 2019Aktuálne

Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na XXVII. konferenciu s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019 Na tému : Obnova fasád meštianskeho doma v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí Dátum konania: 19. – 20. august 2019 Miesto konania: zasadacia sieň MsZ – MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov V … Čítať viac