Odsudzujeme vojnu na Ukrajine

8. marca 2022Aktuálne

Rozhodne odsudzujeme agresiu voči Ukrajine, sme proti vraždeniu

jej občanov a jej  obyvateľov. Odmietame ničenie kultúrneho dedičstva Ukrajiny, ukrajinských miest a dedín.

Odmietame surový zásah do územnej celistvosti a nezávislosti nášho blízkeho suseda.

 

Komora reštaurátorov  » Čítať viac

Stanovisko E.C.C.O. k vojne na Ukrajine

8. marca 2022Aktuálne

V mene komunity E.C.C.O. chce jej výbor vyjadriť svoju absolútnu podporu všetkým, ktorí trpia škodami spôsobenými touto vojnou.

Ako konzervátori-reštaurátori sa domnievame, že obrana a ochrana rozmanitosti európskeho kultúrneho dedičstva znamená rešpektovať jedinečnú identitu každého spoločenstva, jeho tradície a hodnoty, brániť slobodu prejavu a spôsob života a žiť ako rešpektujúci, demokratický a humanistický občan.

Naše srdcia a myšlienky sú s ukrajinským ľudom a všetkými, ktorí odsudzujú tieto vojnové činy a násilie.  » Čítať viac

Grantová výzva Európskej komisie v rámci programu HORIZON EUROPE

9. februára 2022Aktuálne

Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/695

z 28. apríla 2021, ktorým bol zriadený program HORIZON EUROPE – rámcový program pre výskum a inovácie, Európska komisia 20.januára 2022 zverejnila grantovú výzvu

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08 pod názvom Náprava vplyvov klimatickej zmeny a prírodných faktorov na kultúrne dedičstvo.

Predložené projekty by mali doručiť najmä nasledovné očakávané výsledky :

·         Prispeť k zachovaniu a ochrane európskeho kultúrneho dedičstva pred vplyvmi klimatickej zmeny a živelných katastrof…

·         Navrhnúť a validovať inovatívne a udržateľné stratégie ochrany kultúrneho dedičstva pred vplyvmi klimatickej zmeny,  » Čítať viac

Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

20. januára 2022Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 5. apríla 2022.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do utorka 15. marca 2022 vrátane.

 

 

PODMIENKY

Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov

 

Najneskôr v utorok 15. marca 2022 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

·         vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo,  » Čítať viac

Podávanie prihlášok do súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix

30. decembra 2021Aktuálne

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Nadáciou SPP a RTVS vyhlásili už 15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix.

Majitelia obnovených alebo zreštaurovaných národných kultúrnych pamiatok majú možnosť do termínu 15. januára 2022 podať prihlášku do súťaže.

Všetky informácie o súťaži a jej podmienkach, o obsahu a spôsobe predkladania prihlášok sú dostupné na webovej stránke www.kpr-fenix.sk.  » Čítať viac