Jesenný skúšobný senát

31. júla 2018Aktuálne

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR: pondelok, 17. septembra 2018;

– I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018;

– II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.  » Čítať viac

Jesenný skúšobný senát

31. júla 2018Aktuálne

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR je v pondelok, 17. septembra 2018;

– I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018;

– II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.  » Čítať viac

Pozvánka na výstavu LITERA SCRIPTA MANET Ivana Galamboša v Univerzitnej knižnici v Bratislave

3. júla 2018Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

pozývame Vás na otvorenie výstavy prác Ivana Galamboša

11. júla 2018 o 17:00hod. vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Výstava potrvá do konca júla a vždy v stredu a sobotu sú o 17:00hod autorom komentované prehliadky.

 

I. GALAMBOŠ Pozvánka na výstavu v UKB - Littera Scripta Manet

   » Čítať viac

Pozvánka na XXVI. konferenciu Bardkontakt 2018

20. júna 2018Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, prikladáme pozvánku na tohoročný Bardkontakt.

Kancelária KR

Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať a vašich členov na

XXVI. konferenciu BARDKONTAKT 2018 na tému Cintoríny a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí. 

Konferencia chce poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu – výmenu skúseností problematike ochrany, údržby, spravovania aj perspektív uplatnenia cintorínov,

pomníkov a pamätníkov v živote obcí: v kontexte zachovania miestnych tradícií,  » Čítať viac

Cenník poplatkov platný od 16. 02. 2015

10. mája 2018Aktuálne

Predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 16. 02. 2015 schválilo poplatky:

  • za znovuvyhotovenie úradnej listiny (osvedčenie o členstve, alebo osvedčenie o pridelených špecializáciach) – 15.00€
  • za výrobu novej pečiatky – 25,00€
  • za potvrdenia o poistení výkonu rešt. činnosti a pridelených osvedčeniach – 5,00€.
  •  » Čítať viac

Výsledok 49. zasadnutia Skúšobného senátu KR

10. mája 2018Aktuálne

Na 49. zasadnutí 9. apríla 2018 Skúšobný senát KR pridelil:

Mgr. art. Ľubomírovi Kucovi – osvedčenie na špecializáciu S4 – reštaurovanie drevených architektonických článkov,

akad. soch. Tomášovi Luptákovi – osvedčenie na špecializáciu S9 – reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.

 

Novému členovi Komory reštaurátorov,

Mgr. art. Petrovi Záhorovi osvedčenie na špecializáciu M1 – reštaurovanie nástennej maľby,  » Čítať viac