Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša

7. júna 2017Aktuálne

Galamboš pozvánka

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

pozývame Vás na výstavu reštaurátorskej tvorby kolegu, Ivana Galamboša v Mestskom múzeu a galérii Holíč.

Predstavenstvo KR  » Čítať viac

Výsledky 47. skúšobného senátu Komory reštaurátorov zo dňa 10. apríla 2017

21. apríla 2017Aktuálne

Na 47. zasadnutí 10. apríla 2017 Skúšobný senát Komory reštaurátorov udelil

 Mgr. art. Jurajovi Puškárovi autorizačné osvedčenie na špecializáciu S9–reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Mgr. art. Štefanovi Siváňovi osvedčenie na špecializáciu S9–reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Mgr. art.  » Čítať viac

Valné zhromaždenie

15. marca 2017Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

valné zhromaždenie KR sa uskutoční v pondelok, 24. apríla 2017 od 9:00hod

na tradičnom mieste – vo veľkej zasadačke budovy ÚVS na Bárdošovej ulici 33 v Bratislave.

Pozvánku s programom prikladáme.

Tešíme sa na stretnutie!

Predstavenstvo KR

Pozvanka & program VZ 24.04.2017  » Čítať viac

Návrhy na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie ukončené v roku 2016

24. januára 2017Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vás vyzýva, aby ste kancelárii KR posielali návrhy na udelenie Ceny prof. Veselého za reštaurovanie ukončené v roku 2016.

Návrh musí obsahovať meno reštaurátora – člena KR, presný názov reštaurovanej pamiatky, 4 – 5 fotografií zo stavu pred, počas a po reštaurovaní pamiatky (v rozlíšení 72dpi pre email). Návrhy môžete posielať aj emailom.

Odborná porota Ceny prof. K. Veselého zasadne v septembri t.r.  » Čítať viac

Termíny zasadnutí skúšobného senátu Komory reštaurátorov v roku 2017

24. januára 2017Aktuálne

Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny skúšobných senátov pre rok 2017:

  • 47. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 10. apríla 2017

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok, 20. februára 2017

a

  • 48. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 23. októbra 2017

           Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok v pondelok,  » Čítať viac

Výsledok skúšobného senátu zo dňa 25. októbra 2016

23. januára 2017Aktuálne

Mgr. art. Jana Križanová, ArtD. pridelené osvedčenie na špecializáciu U3 – Reštaurovanie fotografií;

Mgr. art. Ernest Vajčovec  pridelené dočasné osvedčenie na špecializáciu S9 – Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry. (Odborný garant: doc. Mgr.art. Jana Karpjaková Balážiková);

Nový člen Komory reštaurátorov:

Mgr. art. Roman Tóth  pridelené osvedčenie na špecializáciu S2 – Reštaurovanie drevených  polychrómovaných sôch.  » Čítať viac

Platby v roku 2017 – členské je splatné do konca januára!

22. decembra 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

naďalej pri všetkých platbách platí:

– každú platbu hradíte zvlášť;

– platby je možné realizovať bankovým prevodom, vkladom hotovosti na účet Komory reštaurátorov (ku každému vkladu je potrebné priplatiť 1,50€);

– pri každej úhrade je potrebné uviesť Váš variabilný symbol – číslo z „malého“ osvedčenia o členstve.

Členské pre rok 2017 – výška aj splatnosť do 31.  » Čítať viac