Konferencia Bardkontakt 2016, 23. – 24. augusta 2016

1. júla 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,
organizačný výbor konferencie Vás pozýva Vás na tohtoročnú konferenciu Bardkontakt 2016 na tému Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok.
Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: http://bardkontakt.wix.com/bardkontakt   » Čítať viac .

Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
za organizačný výbor konferencie

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého v SNM

17. júna 2016Aktuálne

Výstava mapuje obdobie včasného stredoveku ako jednu z významných etáp pre tvorbu súčasnej európskej kultúrnej identity a snaží sa uplatniť koncept „jednoty v rozmanitosti“, ktorý je mottom Európskej únie od roku 2000. Pracuje s historickým dedičstvom, ku ktorému môžeme pristupovať rôznymi spôsobmi. Na jednej strane ho môžeme „len“ zachovávať, na strane druhej ho môžeme vnímať ako výzvu na diskusiu, ktorá dáva minulosti súčasný zmysel, pričom sa sústreďuje na vzájomné pôsobenie pamäte, identity a miesta.  » Čítať viac

Fachhochschule Potsdam

15. júna 2016Aktuálne

„Dear Sir/Madam,
As the professor for Conservation and Restoration of Murals at the University of Applied Sciences in Potsdam, Germany, is going to retire next year, we are seeking to appoint a successor to fill this position.
Of course we would like to reach as many eligible candidates as possible and therefore would be very grateful if you could distribute the attached advertisement in your circles and publish it in the respective sections of your website.  » Čítať viac

Tlačová správa E.C.C.O.

30. mája 2016Aktuálne

Tlačová správa E.C.C.O.
Európska konfederácia konzervátorských a reštaurátorských organizácií – E.C.C.O. usporiada svoje Valné zhromaždenie a Stretnutie prezidentov pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku, v Berlíne vo dňoch 5. a 6. júna 2016.
Hlavná téma zasadania „Starostlivosť o zachovanie dedičstva má zmysel! Profesia konzervátora a reštaurátora ako strategický zdroj pre kultúrne dedičstvo“ predstavuje myšlienku, že konzervovanie a reštaurovanie má schopnosť vytvárať nové poznatky a odhaľovať informácie o našom dedičstve, čo sa môže uskutočňovať prostredníctvom metodiky pre udržateľné využívanie a prístupnosť.  » Čítať viac

Facebook Komory reštaurátorov

24. mája 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,
ak máte záujem prezentovať vaše reštaurátorské realizácie na oficiálnej Facebook stránke Komory reštaurátorov – prehliadač je dostupný aj z webovej stránky KR, na lište čierne písmeno „f“ vpravo hore – prosím neváhajte, administrátorka stránky, Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD. Váš príspevok rada uverejní!
Momentálne máme 125 stálych odberateľov našich príspevkov a priemerne týždenne príspevky vidí okolo 420 ľudí, medzi nimi aj rôzne organizácie a kolegovia zo zahraničia.
Rekordný príspevok dosiahol 8272 videní,  » Čítať viac

„Autorizovaný reštaurátor“

24. mája 2016Aktuálne

Na základe viacerých dotazov podávame vysvetlenie pre členov Komory reštaurátorov.

„Autorizovaný reštaurátor“ v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona 49/2002 Z.z. už prakticky vo vzťahu k reštaurovaniu národných kultúrnych pamiatok stratil význam a len zakladá bariéru pre uchádzačov, ktorí sú zapísaní v zozname členov Komory reštaurátorov a sú oprávnení na výkon reštaurátorskej činosti, pretože reštaurátor zapísaný aj v zozname autorizovaných reštaurátorov nemá pri výkone reštaurátorskej činnosti širšie oprávnenia ako reštaurátor zapísaný „len“ v zozname členov Komory reštaurátorov,  » Čítať viac