KAM VRHÁ OLTÁR TIEŇ

9. apríla 2015Aktuálne

Vo štvrtok 2. apríla 2015 rtvs:1 odvysielala reláciu Reportéri, ktorej časť

„Kam vrhá oltár tieň“

bola venovaná spôsobu reštaurovania hlavného oltára Kostola sv. Jakuba v Levoči Pamiatkovým úradom SR.

Dosiaľ je dostupná na: www.rtvs.sk/televizia/archiv/7814/62428.

Listinné materiály k tejto téme zverejníme na tejto stránke po 26. apríli 2015.

Termíny SKÚŠOBNÝCH SENÁTOV v roku 2015

3. marca 2015Aktuálne

Skúšobný senát pre pridelenie dočasných osvedčení a riadnych osvedčení na špecializácie reštaurovania:

4. mája 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 9. marca 2015;

Skúšobný senát pre pridelenie autorizačných osvedčení na špecializácie reštaurovania:

4. mája 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 16. marca 2015

***

Skúšobný senát pre pridelenie dočasných osvedčení a riadnych osvedčení na špecializácie reštaurovania:

9.

Cenník poplatkov platný od 16. 02. 2015

20. februára 2015Aktuálne

Predstavenstvo na svojom zasadnbutí dňa 16. 02. 2015 schválilo poplatky:

  • za znovuvyhotovenie úradnej listiny (osvedčenie o členstve alebo osvedčenie o pridelených špecializáciach) – 15.00€
  • za výrobu novej pečiatky – 25,00€
  • za potvrdenia o poistení výkonu rešt. činnosti a pridelených osvedčeniach – 5,00€

Platby v roku 2015

15. januára 2015Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

do 31. januára 2015 je potrebné uhradiť ročný členský príspevok za rok 2015:

  • reštaurátora – 100,00€, VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR
  • autorizovaného reštaurátora – 130,00€, VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR
  • spolupracujúcej osoby – 50,00€, VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR.

15. apríla 2015 je splatnosť:

  • odvodového príspevku vo výške 1 % , minimálne však 30,00€;

Workshop už zajtra!

13. októbra 2014Aktuálne

VÁPENNÉ NANOMATERIÁLY A JEJICH UPLATNĚNÍ
PŘI KONZERVACI PAMÁTEK Z LITAVSKÝCH VÁPENCŮ

v Úterý 14. října 2014, 09:30 – 17:00 hod.

Lannerův dům, Hradecká 6, Telč 588 56

(sídlo Národního památkového ústavu v Telči)

Workshop pořádá Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. – Centrum Excelence Telč a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. Jako hosté byli přizváni zástupci projektového partnera z Institutu pro umění a technologie Univerzity užitého umění ve Vídni,