42. Skúšobný senát Komory reštaurátorov

9. júla 2014Aktuálne

Dovoľujeme si pripomenúť termín

42.zasadnutia skúšobného senátu KR v pondelok, 27. októbra 2014 v kancelárii KR.

Začiatok skúšky o 9:00 hod.

Kompletné žiadosti je potrebné odovzdať v kancelárii KR do 27. augusta 2014!

Kancelária KR

Obec reštaurátorov Slovenska a Komora reštaurátorov/ XIII. Seminár o reštaurovaní

27. júna 2014Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

Predstavenstvo Komory reštaurátorov Vás pozýva na XIII. seminár o reštaurovaní, ktorý sa uskutoční v Tenis centre Tatranská Lomnica v dňoch 24. – 26. septembra 2014.

Zároveň vyzývame členov Komory reštaurátorov k prihláseniu svojich prednášok. 

Tešíme sa na stretnutie! 

Predstavenstvo KR 

Kancelária

3. júna 2014Aktuálne

V stredu, 11. júna 2014 bude kancelária KR z organizačných dôvodov zatvorená. 

Zmeny v poistnom zozname

3. júna 2014Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, rozhodnutím predstavenstva KR bude možné zmeny v zozname poistencov (fyzické osoby aj spoločnosti) realizovať bezplatne v termínoch nadväzujúcich na uskutočnené skúšobné senáty KR, mimo týchto stanovených termínov bude každá zmena spoplatnená čiastkou 18,00EUR. 

Kancelária KR 

 

ZASADNUTIE SKUŠOBNÉHO SENÁTU KR

2. júna 2014Aktuálne

Zasadnutie 41. skúšobného senátu Komory reštaurátorov sa uskutoční

pondelok, 9. júna 2014 o 10:00h.

v kancelárii KR na Lermontovovej ul. 8 v Bratislave.

Pozvánka/Program valného zhromaždenia 12.5.2014

7. mája 2014Aktuálne

Návrh programu:

  1. 9:00 –9:30 hod. prezentácia
  2. Otvorenie a privítanie členov KR, predseda KR, Mgr. art. Juraj Puškár
  3. Schválenie rokovacieho programu
  4. Správa o činnosti Predstavenstva KR od 06. 11. 2013 podnes a návrh úloh na rok 2014 – predseda KR, Mgr. art. Juraj Puškár a členovia predstavenstva
  5. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Komory reštaurátorov, Článok 3 Valné zhromaždenie, bod 8. Návrh na doplnenie
  6. Informácia o E.C.C.O.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

11. marca 2014Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať

v pondelok, 12. mája 2014 od 9:00 hod

na tradičnom mieste, v budove Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej ul. 33 v Bratislave.

Kancelária KR 

Skúšobný senát – MIMORIADNY TERMÍN

11. februára 2014Aktuálne

Vzhľadom na malý záujem o skúšky na pridelenie riadnych osvedčení predstavenstvo KR MIMORIADNE posúva termín jarného konania 41. skúšobného senátu z  24. marca na

pondelok, 9. júna 2014 o 10:00h.

Žiadosti pre tento skúšobný senát je možné podať do pondelka, 7. apríla 2014.