Cena prof. Karla Veselého za reštaurovanie – návrhy na nominácie

16. augusta 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo KR Vás opätovne vyzýva, aby ste kancelárii KR zaslali Vaše návrhy na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie ukončené v rokoch 2014 aj v roku 2015.

Kancelária KR dosiaľ eviduje návrhy na ocenenie:

Mgr. art. Štefana Kocku za reštaurovanie rozsiahlej zbierky mortuárií  Stredoslovernského múzea v Banskej Bystrici;

Mgr. art. Tomáša Kucmana a Mgr. art. Petra Koreňa za reštaurovanie románskej rotundy Všetkých svätých  v Dechticiach;  » Čítať viac

Výzva

21. júla 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vás vyzýva, aby ste na komunikáciu s Komorou reštaurátorov využívali iba emailovú adresu komora@restauro.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Predstavenstvo KR  » Čítať viac

Konferencia Bardkontakt 2016, 23. – 24. augusta 2016

1. júla 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,
organizačný výbor konferencie Vás pozýva Vás na tohtoročnú konferenciu Bardkontakt 2016 na tému Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok.
Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: http://bardkontakt.wix.com/bardkontakt   » Čítať viac .

Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
za organizačný výbor konferencie