Návrhy na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie ukončené v roku 2016

24. januára 2017Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vás vyzýva, aby ste kancelárii KR posielali návrhy na udelenie Ceny prof. Veselého za reštaurovanie ukončené v roku 2016.

Návrh musí obsahovať meno reštaurátora – člena KR, presný názov reštaurovanej pamiatky, 4 – 5 fotografií zo stavu pred, počas a po reštaurovaní pamiatky (v rozlíšení 72dpi pre email). Návrhy môžete posielať aj emailom.

Odborná porota Ceny prof. K. Veselého zasadne v septembri t.r.  » Čítať viac

Termíny zasadnutí skúšobného senátu Komory reštaurátorov v roku 2017

24. januára 2017Aktuálne

Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny skúšobných senátov pre rok 2017:

  • 47. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 10. apríla 2017

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok, 20. februára 2017

a

  • 48. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 23. októbra 2017

           Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok v pondelok,  » Čítať viac

Výsledok skúšobného senátu zo dňa 25. októbra 2016

23. januára 2017Aktuálne

Mgr. art. Jana Križanová, ArtD. pridelené osvedčenie na špecializáciu U3 – Reštaurovanie fotografií;

Mgr. art. Ernest Vajčovec  pridelené dočasné osvedčenie na špecializáciu S9 – Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry. (Odborný garant: doc. Mgr.art. Jana Karpjaková Balážiková);

Nový člen Komory reštaurátorov:

Mgr. art. Roman Tóth  pridelené osvedčenie na špecializáciu S2 – Reštaurovanie drevených  polychrómovaných sôch.  » Čítať viac

Platby v roku 2017 – členské je splatné do konca januára!

22. decembra 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

naďalej pri všetkých platbách platí:

– každú platbu hradíte zvlášť;

– platby je možné realizovať bankovým prevodom, vkladom hotovosti na účet Komory reštaurátorov (ku každému vkladu je potrebné priplatiť 1,50€);

– pri každej úhrade je potrebné uviesť Váš variabilný symbol – číslo z „malého“ osvedčenia o členstve.

Členské pre rok 2017 – výška aj splatnosť do 31.  » Čítať viac