Platba 1% odvodového príspevku a poistného 2018/19

27. marca 2018Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prosím venujte pozornosť splatnosti
1% odvodového príspevku (minimálne 30,00€)
a poistného na obdobie 17.07.2018 – 16. 07. 2019 (23,00€, alebo 54,00€; za s.r.o. 38,00€)
do 15. apríla 2018!

Prosíme Vás plaťte zvlášť 1%, zvlášť poistné!

Ďakujeme za pochopenie

Kancelária KR  » Čítať viac

Výkon reštaurátorskej činnnosti – IČO

23. januára 2018Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2015 ustanovuje RPO ako zdroj právne platných údajov.

V zmysle tohto zákona je právnická osoba Komora reštaurátorov ako inštitúcia vydávajúca oprávnenia (osvedčenia na špecializácie reštaurovania) na výkon reštaurátorskej činnosti v zmysle zákona 200/1994 Z.z. povinná vykonávať zápis a výmaz IČO,  » Čítať viac

Termíny skúšobných senátov KR v roku 2018

8. januára 2018Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení budúci členovia Komory reštaurátorov,

zverejňujeme termíny zasadnutí skúšobných senátov KR v roku 2018:

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jarného skúšobného senátu KR: pondelok, 19. februára 2018;

– I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 12. marca 2018;

– II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 9. apríla 2018.  » Čítať viac

Platby členov KR v roku 2018 – členské je splatné do 31. januára 2018!

28. decembra 2017Aktuálne

Platby v roku 2018

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

naďalej pri všetkých platbách platí:

– každú platbu je potrebné hradiť zvlášť;

– platby je možné realizovať  bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet Komory reštaurátorov (nie poštovou poukážkou!);

– pri každej úhrade je potrebné uviesť Váš variabilný symbol – číslo z „malého” osvedčenia o členstve.

 

Ročný členský príspevok pre rok 2018 s nezmenenou splatnosťou (30.  » Čítať viac

PF 2018

28. decembra 2017Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

vážení priatelia Komory reštaurátorov,

do nového roku 2018 Vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia, radosti, osobnej pohody aj pracovných úspechov.

Juraj Puškár

KR-PF 2018

   » Čítať viac