Termíny skúšobných senátov v roku 2016

28. januára 2016Aktuálne

Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny skúšobných senátov pre rok 2016:

v pondelok, 18. apríla 2016 o 9:00h

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr v pondelok, 22. februára 2016

a

v pondelok, 24. októbra 2016 o 9:00h

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr v pondelok v pondelok, 5. septembra 2016.

 

   » Čítať viac

Členský príspevok pre rok 2016

13. januára 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

členský príspevok pre rok 2016 zostáva v nezmenenej výške, tj. 130,00€ pre autorizovaných reštaurátorov,

pre ostatných reštaurátorov 100,00€, pre spolupracujúce osoby 50,00€.

Splatnosť členského príspevku je najneskôr 31. januára 2016 na účet Komory reštaurátorov: 26 26 74 81 24 /1100.

Prosím nezabudnite pri úhrade uviesť Váš variabilný symbol, číslo zo zoznamu členov KR (je uvedené pri Vašom mene aj na webovej stránke KR).  » Čítať viac

Termín valného zhromaždenia sa ruší!

19. novembra 2015Aktuálne

Predstavenstvo Komory reštaurátorov oznamuje členom Komory reštaurátorov, že termín valného zhromaždenia určený na 20. 11. 2015 o 9:00 v zasadacej miestnosti Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej ul. 33 v Bratislave sa ruší pre akútne vážne zdravotné problémy predsedu Komory reštaurátorov a pre neprítomnosť podpredsedníčky Komory reštaurátorov.

Predstavenstvo Komory reštaurátorov oznámi členom Komory reštaurátorov nový termín valného zhromaždenia na webovej stránke Komory reštaurátorov, ako aj prostredníctvom elektronickej pošty.

Predstavenstvo Komory reštaurátorov dňa 19.  » Čítať viac