Členský príspevok pre rok 2016

13. januára 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

členský príspevok pre rok 2016 zostáva v nezmenenej výške, tj. 130,00€ pre autorizovaných reštaurátorov,

pre ostatných reštaurátorov 100,00€, pre spolupracujúce osoby 50,00€.

Splatnosť členského príspevku je najneskôr 31. januára 2016 na účet Komory reštaurátorov: 26 26 74 81 24 /1100.

Prosím nezabudnite pri úhrade uviesť Váš variabilný symbol, číslo zo zoznamu členov KR (je uvedené pri Vašom mene aj na webovej stránke KR).  » Čítať viac

Termín valného zhromaždenia sa ruší!

19. novembra 2015Aktuálne

Predstavenstvo Komory reštaurátorov oznamuje členom Komory reštaurátorov, že termín valného zhromaždenia určený na 20. 11. 2015 o 9:00 v zasadacej miestnosti Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej ul. 33 v Bratislave sa ruší pre akútne vážne zdravotné problémy predsedu Komory reštaurátorov a pre neprítomnosť podpredsedníčky Komory reštaurátorov.

Predstavenstvo Komory reštaurátorov oznámi členom Komory reštaurátorov nový termín valného zhromaždenia na webovej stránke Komory reštaurátorov, ako aj prostredníctvom elektronickej pošty.

Predstavenstvo Komory reštaurátorov dňa 19.  » Čítať viac

Nová zložka „Informácie pre členov KR“

2. septembra 2015Aktuálne

Vážení návštevníci webovej stránky, v novej zložke „Informácie pre členov KR“ zverejňujeme tematický celok „Ochrana profesie“ s dokumentami dokladujúcimi naše kroky v rokoch 2014 – 2015:

1. Protiprávne reštaurovanie Pamiatkovým úradom SR;

2. Protiprávne reštaurovanie Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave;

3. Aktuálny legislatívny proces – reštaurátorský biznis za zodpovednosť a prostriedky štátu.  » Čítať viac