Obec reštaurátorov Slovenska a Komora reštaurátorov/ XIII. Seminár o reštaurovaní

27. júna 2014Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

Predstavenstvo Komory reštaurátorov Vás pozýva na XIII. seminár o reštaurovaní, ktorý sa uskutoční v Tenis centre Tatranská Lomnica v dňoch 24. – 26. septembra 2014.

Zároveň vyzývame členov Komory reštaurátorov k prihláseniu svojich prednášok. 

Tešíme sa na stretnutie! 

Predstavenstvo KR   » Čítať viac

Zmeny v poistnom zozname

3. júna 2014Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, rozhodnutím predstavenstva KR bude možné zmeny v zozname poistencov (fyzické osoby aj spoločnosti) realizovať bezplatne v termínoch nadväzujúcich na uskutočnené skúšobné senáty KR, mimo týchto stanovených termínov bude každá zmena spoplatnená čiastkou 18,00EUR. 

Kancelária KR 

   » Čítať viac

Pozvánka/Program valného zhromaždenia 12.5.2014

7. mája 2014Aktuálne

Návrh programu:

  1. 9:00 –9:30 hod. prezentácia
  2. Otvorenie a privítanie členov KR, predseda KR, Mgr. art. Juraj Puškár
  3. Schválenie rokovacieho programu
  4. Správa o činnosti Predstavenstva KR od 06. 11. 2013 podnes a návrh úloh na rok 2014 – predseda KR, Mgr. art. Juraj Puškár a členovia predstavenstva
  5. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Komory reštaurátorov, Článok 3 Valné zhromaždenie, bod 8. Návrh na doplnenie
  6. Informácia o E.C.C.O.
  7.  » Čítať viac

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

11. marca 2014Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať

v pondelok, 12. mája 2014 od 9:00 hod

na tradičnom mieste, v budove Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej ul. 33 v Bratislave.

Kancelária KR   » Čítať viac