Cenník poplatkov platný od 16. 02. 2015

20. februára 2015Aktuálne

Predstavenstvo na svojom zasadnbutí dňa 16. 02. 2015 schválilo poplatky:

  • za znovuvyhotovenie úradnej listiny (osvedčenie o členstve alebo osvedčenie o pridelených špecializáciach) – 15.00€
  • za výrobu novej pečiatky – 25,00€
  • za potvrdenia o poistení výkonu rešt. činnosti a pridelených osvedčeniach – 5,00€
  •  » Čítať viac

Platby v roku 2015

15. januára 2015Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

do 31. januára 2015 je potrebné uhradiť ročný členský príspevok za rok 2015:

  • reštaurátora – 100,00€, VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR
  • autorizovaného reštaurátora – 130,00€, VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR
  • spolupracujúcej osoby – 50,00€, VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR.

15. apríla 2015 je splatnosť:

Workshop už zajtra!

13. októbra 2014Aktuálne

VÁPENNÉ NANOMATERIÁLY A JEJICH UPLATNĚNÍ
PŘI KONZERVACI PAMÁTEK Z LITAVSKÝCH VÁPENCŮ

v Úterý 14. října 2014, 09:30 – 17:00 hod.

Lannerův dům, Hradecká 6, Telč 588 56

(sídlo Národního památkového ústavu v Telči)

Workshop pořádá Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. – Centrum Excelence Telč a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. Jako hosté byli přizváni zástupci projektového partnera z Institutu pro umění a technologie Univerzity užitého umění ve Vídni,  » Čítať viac

Obec reštaurátorov Slovenska a Komora reštaurátorov/ XIII. Seminár o reštaurovaní

27. júna 2014Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

Predstavenstvo Komory reštaurátorov Vás pozýva na XIII. seminár o reštaurovaní, ktorý sa uskutoční v Tenis centre Tatranská Lomnica v dňoch 24. – 26. septembra 2014.

Zároveň vyzývame členov Komory reštaurátorov k prihláseniu svojich prednášok. 

Tešíme sa na stretnutie! 

Predstavenstvo KR   » Čítať viac

Zmeny v poistnom zozname

3. júna 2014Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, rozhodnutím predstavenstva KR bude možné zmeny v zozname poistencov (fyzické osoby aj spoločnosti) realizovať bezplatne v termínoch nadväzujúcich na uskutočnené skúšobné senáty KR, mimo týchto stanovených termínov bude každá zmena spoplatnená čiastkou 18,00EUR. 

Kancelária KR 

   » Čítať viac