Dôležité upozornenie!

17. júna 2013Aktuálne

Z dôvodu zosúladenia s platnou legislatívou boli dňom 17. 06. 2013 stiahnuté zo zoznamu na webovej stránke Komory reštaurátorov všetky špecializácie, ku ktorým do dnešného dňa neboli pridelené osvedčenia.

Kancelária KR  » Čítať viac

Valné zhromaždenie 29.4.2013

12. marca 2013Aktuálne

Vážený členovia KR,

valné zhromaždenie sa bude konať na tradičnom mieste, Ústav vzdelávania a služieb) v pondelok, 29. apríla 2013 od 9:00hod.

Pozvánku s programom dostane každý člen KR emailom.

Kancelária KR   » Čítať viac

Coneco Racioenergia/ výstava Pamiatky 9. –13. apríla 2013

12. marca 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, v čase od 9.-13.4.2013 sa v rámci veľtrhu Coneco uskutoční po prvýkrát výstava Pamiatky. Komora reštaurátorov je jedným z troch garantov tejto výstavy. Predstavenstvo KR sa vzhľadom na krátkosť času a na skutočnosť, že na túto prezentáciu neboli plánované žiadne finančné prostriedky, rozhodlo použiť výber z už existujúcich bannerov z výstavy Umenie reštaurovania II. V rámci tohoto podujatia odznie aj päť prednášok členov KR.

Každý člen KR môže navštíviť výstavu Coneco zdarma ak si vstupenku,  » Čítať viac

Platby členov KR pre rok 2013

5. marca 2013Aktuálne

Dovoľujeme si upozorniť riadnych členov KR, že valným zhromaždením KR bolo dňa 15.5.2012 navýšené členské na 100,00 EUR. Platby auztorizovaných reštaurátorov (120,00EUR) a spolupracujúcich osôb (37,50 EUR) zostávajú nezmenené rovnako ako výška odvodového príspevku (minimálne 30,00 EUR) a poistného (23,00 alebo 54,00 EUR, spoločnosti 38,00EUR).

Kancelária KR   » Čítať viac