PREDNÁŠKY na VŠVU

9. októbra 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prednášky, konajúce sa na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Pozývame Vás na prednášky pána prof. Petra Siegla, akad. soch,, na tému: „Princípy reštaurátorskej výuky, uplatňované na Sochárskej reštaurátorskej škole – AVU v Prahe“.

a pána MgA. Davida Blahouta, doktoranda na AVU v Prahe, na tému:

„Reštaurovanie artefaktov zhotovených technikou Commesso in Pietra Dure, a“Výtvarné diela zhotovené technikou Commesso in Pietra Dure v Českej republike“.  » Čítať viac

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 6.11.2013

1. októbra 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, predstavenstvo KR Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v stredu, 6. novembra 2013 od 9:00 na obvyklom mieste, v budove Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej 33 v Bratislave.  » Čítať viac

POZOR! Zmena úradných hodín!

16. septembra 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, upozorňujeme na zmenu úradných hodín:

v stredu, 18. septembra 2013 bude kancelária zatvorená,

vo štvrtok, 19. septembra 2013 bude mať kancelária úradné hodiny ako v stredu.

Ďakujeme za pochopenie!

Kancelária KR   » Čítať viac

Dôležité upozornenie!

17. júna 2013Aktuálne

Z dôvodu zosúladenia s platnou legislatívou boli dňom 17. 06. 2013 stiahnuté zo zoznamu na webovej stránke Komory reštaurátorov všetky špecializácie, ku ktorým do dnešného dňa neboli pridelené osvedčenia.

Kancelária KR  » Čítať viac