OPRAVA POISTNÉ !/Príspevky členov KR v roku 2014

31. decembra 2013Aktuálne

Príspevky členov KR v roku 2014:

Ročný členský príspevok splatný do 31. januára 2014

Reštaurátora 100,00€

Autorizovaného reštaurátora 130,00€

Spolupracujúcej osoby 50,00€

1%-ný odvodový príspevok – minimálne 30,00€ – splatný do 15. apríla 2014

Poistenie výkonu činnosti splatné do 15. apríla 2014

Fyzické osoby 23,00€ alebo 54,00€

Spoločnosti 38,00€

Krásne vianočné sviatky, šťastný nový rok 2014

17. decembra 2013Aktuálne

Vážení členovia KR, vážení priatelia, prajeme Vám pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2014. Predstavenstvo KR

Detail nástennej maľby arkiera bratislavského hradu.

V roku 2013 bolo reštaurovanie arkiera (akad. mal. Miroslav Šurin) a kabinetu (akad. soch. Vladimír Višvader) bratislavského hradu ocenené Cenou za reštaurovanie prof. Karla Veselého, udeľovanou Komorou reštaurátorov.

PF 2014

Termíny zasadnutí skúšobných senátov KR pre rok 2014

19. novembra 2013Aktuálne

Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny zasadnutí skúšobných senátov pre rok 2014 nasledovne:

41. zasadniutie skúšobného senátu KR v pondelok, 24. marca 2014

    Uzávierka kompletných žiadostí do 24. januára 2014

42. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 27. októbra 2014

    Uzávierka kompletných žiadostí do 27. augusta 2014. 

Kancelária KR, 18.11.2013 

PREDNÁŠKY na VŠVU

9. októbra 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prednášky, konajúce sa na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Pozývame Vás na prednášky pána prof. Petra Siegla, akad. soch,, na tému: „Princípy reštaurátorskej výuky, uplatňované na Sochárskej reštaurátorskej škole – AVU v Prahe“.

a pána MgA. Davida Blahouta, doktoranda na AVU v Prahe, na tému:

„Reštaurovanie artefaktov zhotovených technikou Commesso in Pietra Dure, a“Výtvarné diela zhotovené technikou Commesso in Pietra Dure v Českej republike“.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 6.11.2013

1. októbra 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, predstavenstvo KR Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v stredu, 6. novembra 2013 od 9:00 na obvyklom mieste, v budove Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej 33 v Bratislave.

POZOR! Zmena úradných hodín!

16. septembra 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, upozorňujeme na zmenu úradných hodín:

v stredu, 18. septembra 2013 bude kancelária zatvorená,

vo štvrtok, 19. septembra 2013 bude mať kancelária úradné hodiny ako v stredu.

Ďakujeme za pochopenie!

Kancelária KR