Ďakovný list Komore reštaurátorov

4. augusta 2015Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

28. júla sme dostali ďakovný list od prezidentky E.C.C.O., pani Susan Corr, za  prejavenú ústretovosť Komory reštaurátorov, poskytnutie priestoru kancelárie pre predsedníctvo E.C.C.O., za spoluorganizáciu valného zhromaždenia a možnosť zúčastniť sa prednášok nášho seminára o reštaurovaní.

List prikladáme.

EW.C.C.O. General Assembly in Bratislava

GA Bratislava 2015 Thanks to Komora  » Čítať viac

Skúšobný senát 9. novembra 2015 má uzávierku žiadostí v septembri!

24. júna 2015Aktuálne

Skúšobný senát pre pridelenie dočasných osvedčení a riadnych osvedčení na špecializácie reštaurovania: 9. novembra 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 9. septembra 2015.

 

Skúšobný senát pre pridelenie autorizačných osvedčení na špecializácie reštaurovania: 9. novembra 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 16.  » Čítať viac

Spustenie novej www stránky

23. júna 2015Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,
webová stránka KR – www.restauro.sk – bola aktualizovaná, prosím skontrolujte svoje údaje
v zozname členov a v zozname špecializácií.
V prípade, že Ste zistili nesprávny údaj prosím obratom informujte kanceláriu KR.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.
Kancelária KR  » Čítať viac

Dôležité upozornenie – Platby do Komory reštaurátorov

4. júna 2015Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

platby členských poplatkov je potrebné hradiť prevodným príkazom!

Ak platby realizujete vkladom na účet Komory reštaurátorov je potrebné ku každej platbe pripočítať 1,50 €, čo je poplatok, ktorý si účtuje banka a systém u Vás eviduje nedoplatok.

Hotovostný vklad do Komory reštaurátorov je možné bez poplatku uskutočniť v kancelárii KR v úradných hodinách.  » Čítať viac

Termíny SKÚŠOBNÝCH SENÁTOV v roku 2015

3. marca 2015Aktuálne

Skúšobný senát pre pridelenie dočasných osvedčení a riadnych osvedčení na špecializácie reštaurovania:

4. mája 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 9. marca 2015;

Skúšobný senát pre pridelenie autorizačných osvedčení na špecializácie reštaurovania:

4. mája 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 16. marca 2015

***

Skúšobný senát pre pridelenie dočasných osvedčení a riadnych osvedčení na špecializácie reštaurovania:

9.  » Čítať viac

Cenník poplatkov platný od 16. 02. 2015

20. februára 2015Aktuálne

Predstavenstvo na svojom zasadnbutí dňa 16. 02. 2015 schválilo poplatky:

  • za znovuvyhotovenie úradnej listiny (osvedčenie o členstve alebo osvedčenie o pridelených špecializáciach) – 15.00€
  • za výrobu novej pečiatky – 25,00€
  • za potvrdenia o poistení výkonu rešt. činnosti a pridelených osvedčeniach – 5,00€
  •  » Čítať viac